Enligt uppgift i medier söker Svensk Handel en gemensam linje för hur mycket du som kund skall få betala med mynt. Gränsen kan sättas mellan 50 och 100 kronor (Se Handelsnytt nr 9).

När handeln oroas över att få ta mycket kostnader för byte av sedlar och mynt, blir det kunderna som straffas.

Bättre vore om Svensk Handel ställde ultimatum till Bankvärlden att bära oket av byte av sedlar och mynt.

Fråga: Kan vi som kunder i handeln riskera att Svensk Handel vill göra gemensam sak med bankivrare för det kontantlösa samhället och i sitt möte med kunder vägra kontantbetalning?

Vi delar övriga pensionärsorganisationers oro över en kontantlös handel.