Är arbetsgivaren schyst mot personalen lockar det kunder, och företagen kan också ta ut högre priser. Det är några slutsatser som forskarna Ekonomihögskolan vid Lunds universitet kom fram till när de frågade nära 1200 personer om hur viktigt personalens välmående är när det kommer till valet av butik. 

– Journalister är pigga på att plocka upp nyheter om butiker som inte följer lagar och avtal.  Vi hade ett exempel här i somras med dålig arbetsmiljö på Zara. Frågan är, har nyheterna effekt på kunden? Behöver företagen bry sig? Våra resultat visar att ja, det måste de, säger docent Johan Anselmsson, som är projektansvarig för studien.

Forskarna kopplade sedan enkätsvaren till köpmönster. Ju bättre arbetsgivare man uppfattas vara, desto mer benägen är kunden att handla där. Några som placerat sig högt enligt modellen är Ica, Ikea och Systembolaget.

Eftersom undersökningen fokuserar på uppfattningen bland kunderna är det dock osäkert varför vissa företag anses vara goda arbetsgivare. Men enligt Johan Anselmsson kan marknadsföring med anställda spela in.

– Tar man Ica som exempel så använder de ofta personal i reklamen. De lyfter fram sina anställda som en familj där man trivs och har roligt ihop, säger Johan Anselmsson och fortsätter:

– Ska man vara cynisk skulle man kunna säga att det viktiga är vilket sken som ges av hur behandlar sina anställda. Men så dumma är varken anställda eller konsumenter att det skulle fungera i längden.

Är en slutsats att företag borde lyssna mer på anställda och fackligas representanters krav?

– Ja absolut, så länge som den fackliga parten verkligen representerar personalen i butiken. Marknadsföring och HR är stödfunktioner. Kärnan är de anställda.

Fakta: Har pågått i två år

Studien omfattar totalt 1178 personer och har genomförts under en tvåårsperiod. Idén till studien kom när forskarna fick uppdrag att göra liknande mindre omfattande undersökningar inom industrin.

Undersökningen har precis publicerades i vetenskapstidskriften European Journal of Marketing, en av Europas främsta marknadsföringstidskrifter.