I en debattartikel i Svenska Dagbladet lyfter det partssammansatta Handelsrådet fram fyra punkter för att förbättra handelsutbildningen på gymnasiet. Den bärande idén är att handels- och administrationsprogrammet ska bakas in som en ny yrkesinriktning på ekonomiprogrammet.
– Om det ska heta handels/ekonomi, eller ekonomi/handels är egentligen en bifråga. För oss är högskolebehörigheten viktigast. Visst finns de som inte vill läsa vidare, men att låsa in elever som är intresserade av handeln på enbart en bana är fel, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Bakgrunden till förslaget ligger i att handelsprogrammet i flera år tappat elever, samtidigt som ekonomiprogrammet ökat. Trots att de senaste siffrorna visar på en liten ljusning har linjen fortsatt en alltför låg status, menar rådet.

Ytterligare ett exempel på problemen är att bara cirka hälften av de som årligen går ut handelsprogrammet är kvar i branschen ett år efter studenten.
– Vi kan inte ha en gymnasielinje som inte attraherar vare sig bransch eller elever, säger Susanna Gideonsson.

Övriga delar i Handelsrådets förslag är att stärka samarbetet mellan näringslivet och skolan, att möjligheterna till vuxenutbildning ska byggas ut, och att de andra yrkesutbildningarna, så som el- och byggprogrammet, kompletteras med sälj- och servicekurser så att man kan sadla om till säljare senare i livet.
– Ta bygghandeln som exempel, de söker personal som kan byggsidan. I dag är sälj och bygg starkt separerat. Det här är en möjlighet att förse branschen med rätt folk och ge de som ska anställas relevant utbildning, säger Susanna Gideonsson.

Anledningen till att Handelsrådet presenterar sina idéer nu är ingen slump. I slutet av oktober presenteras regeringens gymnasieutredning, en omfattande analys av gymnasieskolan som bland annat ska föreslå  justeringar i gymnasieskolans programutbud.

Fakta: Handelsrådet

Handelsrådet är en partsägd organisation som arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft och för att skapa goda villkor för företagens anställda. Rådet bildades i samband med att branschutvecklingsavtalet slöts 2015.

I rådet sitter representanter för Handels, Svensk handel, Akademikerförbunden, Arbetsgivarföreningen KFO och Unionen.