– Vi ville ha en semesterdag till för att bli mer lika andra tjänstemannaavtal inom Handels och Unionen. Men arbetsgivarna sa tvärnej, säger Maria Andersson som jobbar på Byggnads i Västerås och var med och förhandlade.

Det nya kollektivavtalet för anställda på fackförbund och a-kassor inom LO är värt 2,2 procent, precis som de flesta tjänstemannaavtal som träffats i år. 0,1 procent av värdet tas ut i form av en liten arbetstidsförkortning.

Enligt det nya avtalet ökas arbetstidsförkortningen med 5 timmar och 20 minuter per år. Men samtidigt försvinner den lediga halvdag som de anställda haft dagen före pingstafton. Så totalt blir arbetstiden bara en dryg timme kortare.

Maria Andersson betonar att medlemmarna som jobbar på fackförbund har uttryckt att kortare arbetstid är viktigare än högre lön.

– Många upplever jobbet som stressigt, förklarar hon.

Hon anser att förhandlingarna med arbetsgivarna, som ju själva består av fackförbund, denna gång har varit ovanligt tuffa. Samtidigt är det svårt att få igenom stora förändringar i ett ettårigt avtal.

– Vi får ta nya tag nästa år.

Kollektivavtalet har träffats mellan Arbetarrörelsens förhandlingsorganisation (AFO) och Handels. Det gäller cirka 1 500 tjänstemän inom fackföreningsrörelsen. Undantag är Kommunal som har eget avtal.

Fakta

AFO-avtalet

Avtalet gäller från 1 oktober 2016 till 30 september 2017.

Lönerna ökar med 2,1 procent.

Varje person garanteras höjning med 285 kronor.

Halvdagen före pingstafton tas bort. I stället ökar arbetstids-förkortningen från 3 timmar till 8 timmar och 20 minuter per år i en timbank.

Ob-ersättning för arbete på vardagskvällar höjs från 52 till 60 procent.

Fack och arbetsgivare inleder ett gemensamt arbete om god arbetsmiljö.