Sundsvallsavdelningen värvade så många som 110 nya medlemmar.

– Det är mest tack vare fem jätteduktiga säljare från Folksam, säger Margaretha Bergström på Handels i Sundsvall.

Folksamsäljarna är vana att sälja försäkringar, men i mötet med anställda i butiker och lager var det framför allt kollektivavtalets värde som de pekade på.

– Vi andra lärde oss jättemycket. Det gäller att förklara och berätta lugnt och trevligt utan att störa på arbetsplatsen. Till och med en arbetsgivare berömde oss för gott bemötande, säger Margaretha Bergström.

Drygt 600 anställda och förtroendevalda från Handels besökte över 5 000 arbetsplatser under vecka 37. De kontaktade nästan 9 500 anställda, varav 40 procent ännu inte var medlemmar i Handels. 671 personer valde att bli medlemmar, vilket är en klar rekordnotering för vecka 37 sedan den årliga kampanjen startade 2013.