Precis som i de flesta kollektivavtal för tjänstemän ökar lönerna med 2,2 procent. De som har individuell lönesättning får en garanterad lönehöjning på 305 kronor.

En ny skrivning om oreglerad arbetstid betonar balans mellan arbete och fritid.

– Det är bra att det blir tydligt, säger Maria Olsson på ABF som var med och förhandlade.

Det är första gången som ABF:s anställda omfattas av folkrörelseavtalet. Förhandlingen om att slå ihop avtalen var tuff, tycker Maria Olsson.

– Det var låsta positioner. Vissa grupper fick förmåner borttagna och ersättningar sänkta, även om vissa också blev vinnare, konstaterar hon.

Efter anslutningen av ABF omfattas nu drygt 1 000 anställda av folkrörelseavtalet. Sju av organisationerna har egna supplement, det vill säga bilagor med särskilda bestämmelser, främst om löner.

Avtalets utformningen är ganska spretig. En arbetsgrupp med fack och arbetsgivare ska se över avtalet med syfte att göra det modernare.

Fakta

Folkrörelseavtalet

Avtalet har träffats mellan Handels och Arbetsgivarföreningen KFO.

Det gäller från 1 oktober 2016 till 30 september 2017.

Tarifflöner höjs med 2,2 procent. (Vid tarifflön används lönetabeller som bygger på befattning och anställningstid men inte individuella faktorer.)

Vid individuell lönesättning garanteras varje heltidsanställd 305 kronor.

De flesta ersättningar i avtalet och dess supplement höjs med 2,2 procent.

En ny text om oreglerad arbetstid betonar ”balans mellan arbete och fritid”.

Inom Folkets hus och parker tas lönetarifferna bort och en lägstlön införs.

En arbetsgrupp ska se över och modernisera avtalet.

En annan arbetsgrupp ska se över baslönen för anställda inom ABF.

Avtalet omfattar cirka 1 000 anställda inom folkrörelser. Sju av dem har egna supplement, det vill säga avtalsbilagor med bland annat lönebestämmelser: ABF, Folkets Hus och Parker, Socialdemokraterna, SSU, Vänsterpartiet, Verdandi och Unga örnar.