Jag har haft en anställning på tre månader och blivit sjuk två veckor under denna period. Har jag rätt till sjuklön?

Svar: Den anställdes rätt till sjuklön gäller från första anställningsdagen. Vid kortare anställningar än en månad måste den anställde ha arbetat i minst 14 kalenderdagar för att ha rätt till sjuklön.
/Deka Jama, facklig rådgivare, Handels Direkt