– Nu börjar vi se en öppning, säger Hans-Olof Håkansson, som förhandlar om avtalet från Handels sida.

Det gamla kollektivavtalet gäller fram tills att ett nytt avtal finns. De som jobbar på Samhall har en nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Samhall-avtalet gäller för dem som jobbar inom LO:s avtalsområden, till exempel handeln. De flesta av Handels mellan 400 till 500 medlemmar jobbar på lager, exempelvis Adlibris och Inkclub.

Den öppning Hans-Olof Håkansson nu ser handlar om att arbetsgivarna signalerat att de är villiga att förhandla om både villkor och lön i avtalet för utvecklingsanställningar. En anställningsform som gäller dem som står längst bort från arbetsmarknaden, är under 30 år och har en funktionsnedsättning. Lönen är 3 000 kronor lägre än lägsta grundlönen i ordinarie Samhall-avtal.

– Vi menar att överenskommelsen inte används som vi bestämt. Även äldre personer har fått denna typ av anställning.

Eftersom parterna är oeniga om utvecklingsanställningsavtalet har förhandlingarna om själva Samhall-avtalet inte kommit i skarpt läge än.
 Förhandlingarna fortsätter i nästa vecka – då utan medlare. Anders Johannson, förhandlingschef på Samhall, hoppas att de och LO-förbunden ska komma överens snart.

– Jag vill inte kommentera pågående process mer. Men vi förhandlar direkt med LO-förbundens representanter igen och jag är positiv till att vi ska komma överens, säger han.

Förhandlingarna har pågått sedan början av sommaren. I början av september begärde parterna hjälp att komma vidare i förhandlingarna. Tre medlare från Medlingsinstitutet kallades in. I tisdags, den 27 september, gav de upp.

Fakta

Anställningsavtalet
för unga

Parterna kom överens om en utvecklingsanställning för unga i förra avtalsrörelsen 2013. Men då LO-förbunden menar att avtalet missbrukats har de sagt upp avtalet. Utvecklingsanställningen är en tidsbegränsad anställning för arbetslösa under 30 år med en funktionsnedsättning som haft extra svårt att få jobb.

Fakta

Samhall

Det statliga företaget Samhall AB erbjuder anpassade jobb åt personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Det är arbetsförmedlingen som bestämmer vilka som får jobba på Samhall.

Ett av Samhalls mål är att minst 11 000-12 000 av de 20 0000 anställda varje år ska gå vidare till en annan anställning.

Samhall verkar inom olika branscher med bland annat montering och förpackning, lager och logistik, markvård, äldreservice och städning.

Av de 20 000 personer som omfattas av Samhall-avtalet jobbar omkring 2 000 på Handels område inom butiker, lager och e-handel. De har uppdrag inom bland annat Adlibris, Inclub, Ica och Ikea.

Kollektivavtalet är tecknat mellan sju LO-förbunden – Handels, Fastighets, IF Metall, GS, Seko, Hotell- och restaurangfacket och Kommunal – och Almega.

Fakta: Samhall