Precis som i de flesta andra avtal ökar löner och ersättningar med 2,2 procent i det nya ettåriga kollektivavtalet för cirka 300 anställda i Hyresgästföreningen.

Mats Panther på Hyresgästföreningen i Helsingborg, som var med och förhandlade fram avtalet, är extra nöjd med den nya skrivningen om oreglerad arbetstid. Precis som i folkrörelseavtalet betonas att det ska finnas balans mellan arbete och fritid.

– Det blir lättare för oss att hävda att det är den anställde som reglerar sin arbetstid, inte chefen, säger Mats Panther.

Han välkomnar också en ny skrivning om att arbetsgivaren måste ge arbetsgivarintyg inom 14 dagar efter att en anställd slutat. Ett sådant intyg behövs för att man ska kunna få ersättning från a-kassan.

Mindre nöjd är han med att reglerna för användning av bil i tjänsten inte förbättras i det centrala avtalet, trots att en arbetsgrupp slitit med frågan inför detta avtal. Eftersom förutsättningarna skiljer sig på olika håll i landet ska villkoren för bilanvändning lösas på regional nivå.

Fakta

Avtal för anställda i Hyresgästföreningen

Avtalet har träffats mellan Handels och Arbetsgivareföreningen KFO.

Det gäller från 1 oktober 2016 till 30 september 2017.

Lönerna ökar med 2,2 procent.

Varje person garanteras höjning med 305 kronor.

Medlemsrekryterarnas provisionslöner och garantilön räknas upp med 2,2 procent.

En ny text om oreglerad arbetstid betonar ”balans mellan arbete och fritid”.