Ett av Handels minsta kollektivavtal gäller för omkring 35 distriktsombudsmän på det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU. I det nya avtalet höjs löner och ersättningar med 2,2 procent.

– Vi är mycket nöjda att vi fick upp lönerna till den nivå vi ville, säger Anton Hammar, SSU-ombudsman i Jämtland som var med och förhandlade.

I avtalet har valborgsmässoafton 30 april stått som ledig dag, men SSU-ombudsmännen har sällan kunnat vara lediga då, eftersom de vanligtvis är upptagna med förberedelser för fösta maj. Nu har därför den lediga dagen flyttats till 2 maj, vilket Anton Hammar också är glad för.

En sak är han dock missnöjd med.

– Vi lyckades inte få igenom ett femte steg i lönetrappan. Det tror vi hade varit bra för att förmå ombudsmän att stanna längre. I dag är snitt-tiden för en anställning bara lite mer än ett år, säger Anton Hammar.

Reglerna om oreglerad arbetstid och semester ska ses över av en arbetsgrupp fram till nästa avtal.

Fakta

Avtal för distrikts- ombudsmän i SSU

Avtalet gäller från 1 oktober 2016 till 30 september 2017.

Lönerna ökar med 2,2 procent.

Lönetrappan med fyra steg går därmed från 22 156 till 25 684 kr/mån.

Alla ersättningar utom milersättning för resor räknas upp med 2,2 procent.

Ledig dag vid valborgsmässoafton flyttas från 30 april till 2 maj.

En arbetsgrupp ska se över bestämmelser kring oreglerad arbetstid och semester.