Det var i slutet av 2014 som majoriteten av de fast anställda på Coop Forum i Örebro tvingades ner i tid. 30 timmar i veckan blev den nya heltiden. Men många fick bara 25 timmar. Ingen hänsyn togs till antal arbetade år. De anställda fick heller ingen uppsägningstid. Bara ett kort besked om den nya arbetstiden.
– En morgon, vid morgonkaffet, så låg det en lapp med våra namn och ett klockslag då vi skulle befinna oss på chefens rum. Vi fick fem, tio minuter var. Det första som chefen sa när jag kom in var. ”Det blev 30 timmar.” Jag försökte… men då sa han bara. ”Det är inte jag som bestämmer. Det är bara så. Vi måste spara pengar”, berättade en av de anställda som vittnade i Arbetsdomstolen i dag.

Beskrivningen delades av de andra nio anställda som också vittnade i dag när förhandlingarna mellan Coop och Handels inleddes.

Det är facket som stämt Coop i Arbetsdomstolen. Domstolen ska nu avgöra om Coop hade rätt att omplacera anställda till en ny tjänst på färre timmar utan uppsägningstid och utan att följa turordningsreglerna.

Ingen av de tio anställda som vittnade i dag menar att det rör sig om en omplacering.
– Jag gör exakt samma sak fast på färre timmar, sa en anställd.
– Mitt anställningskontrakt ser likadant ut som mitt förra. Enda skillnaden är att jag är anställd på färre timmar, sa en annan ur personalen.
– Det var en neddragning av timmar som det handlade om. Coop behövde spara. Det var ingen omplacering. Jag gör ju samma jobb i dag, sa ytterligare en anställd.

En annan fråga för domstolen att avgöra är om de anställda frivilligt börjat på den nya tjänsten. Det menar arbetsgivaren. Men de anställda som vittnade i dag menade att det var tvingade  att tacka ja till färre timmar. Därför skrev det på det nya anställningskontraktet med tillägget ”under protest”.
– Jag har ju jobbat i Coop hela mitt liv. Det är ju inte som att man har ett annat jobb att gå till.
– Jag ville absolut inte det här. Det var ju det hemskaste som hänt.
– Jag blev så stressad när jag fick mindre timmar, som ensamstående var det jobbigt, så jag blev sjukskriven. Tre veckor var jag sjukskriven.

Handelsnytt har tidigare intervjuat två anställda om Coops agerande. De vittnade i dag men ingen av dem vill kommentera dagens förhandling mer än att de gjort sitt nu.
– Det är skönt att det är över, att vi har vittnat nu, säger Annika som inte vill gå ut med sitt efternamn.

Förhandlingarna fortsätter i morgon. Då ska butikschefen höras.

Fakta

Facket har stämt

Hyvlingen i arbetstider på Coop har skett runt om i landet. Facket har protesterat. Men det är för agerandet i Örebro som Handels stämmer Coop i Arbetsdomstolen. Vinner Handels i AD kommer även Coop i Jönköping att påverkas. Här har samma sak hänt, men Handels har valt att låta stämningen handla om Örebro.  

I Coops kollektivavtal står att "parternas ambition är att verka för heltider".

För Handels är frågan principiellt viktig. – Trenden är att allt fler företag gör som Coop. Vi måste få detta ordentligt prövat i domstol, har Per Bardh, avtalssekreterare på Handels, tidigare sagt till Handelsnytt.

Bakgrund

Omorganisationen

Under 2014 började Coop sin så kallade omorganisering. Syftet har varit flexiblare bemanning, genom att både minska anställdas arbetstidsmått och nyanställa på färre timmar. Resultatet av Coops och Handels förhandlingar har varierat. På vissa håll, som i Borlänge, Kalmar, Halmstad samt Tyresö och Södertälje backade Coop och parterna kunde hitta en lösning. På andra håll, som i Uppsala, har Coop backat delvis. I Jönköping och Örebro har parterna inte kunnat enas och här har facket stämt i Arbetsdomstolen. I Stockholm, bland annat i Konsumbutiken på Östermalm, Extra-butiken i Rotebro, Coop Extra i Jakobsberg och Coop Nära i Hjorthagen har neddragningar gjorts, men facket har inte stämt.