Tvisten mellan Handels och Coop gäller livsmedelskedjans agerande på Coop Forum i Örebro, där de anställda fick gå ner i arbetstid. Många gick från heltid till deltid trots att de jobbat i upp till 40 år på Coop. I dag var det arbetsgivarens tur att vittna i Arbetsdomstolen.

När Carl-Fredrik Moberg tackade ja till tjänsten som butikschef på Coop Forum i Örebro sensommaren 2014 var han väl medveten om att neddragningar var på gång. 300 timmar i veckan skulle sparas och ett så kallat butikseffektivitetsprogram skulle sjösättas.
– Jag fick en tuff början. Det var en jobbig arbetsuppgift att meddela alla anställda. På första informationsmötet hade jag med regionchefen för att visa att det inte bara var jag som ensam låg bakom förändringen, sa butikschefen Carl-Fredrik Moberg från vittnesbåset.

Under förhöret redogjorde han för stormarknadens dåliga lönsamhet och att konkurrensen hade ökat de senaste åren och skulle öka ännu mer vid årsskiftet 2014/2015. Förutom neddragningar av timmar behövde arbetssätt ändras.
– Vi har andra rutiner för att plocka upp varor i dag. De arbetsuppgifterna tar kortare tid nu.

I och med att rutiner ändrades menar butikschefen och Coop att det är frågan om en omorganisering. Neddragningen av timmar och de nya rutinerna ska därför uppfattas som att de fick ett omplaceringserbjudande att tacka ja eller nej till. Då gäller inte reglerna om uppsägning i lagen om anställningsskydd.
– Jag sa att det är ett omplaceringserbjudande när jag hade samtalet med de anställda. Det minns jag i allra högsta grad, sa Carl-Fredrik Moberg.

Facket å sin sida menar att det inte alls är fråga om en omplacering utan en omreglering av tjänst. Då ska uppsägningstid och turordning gälla. De anställda som vittnade i går har inte uppfattat neddragningen av timmar som en omplacering. Enligt dem gör de också samma arbetsuppgifter i dag som före neddragningen av timmar.

Förhandlingarna i AD avslutas i dag. Domen väntas falla i november-december.

Fakta

Majoriten av de fast anställda drabbades

300 timmar i veckan skulle sparas på Coop Forum i Örebro, Marieberg.
Butiken har runt 60 anställda, varav runt 27 personer är fast anställda. 20 av dem fick färre timmar. Några gick från heltid till 30 timmar, andra till 25 timmar, vilket är lägst antal timmar i veckan en anställd som inte är student får ha, enligt kollektivavtalet för Coops butiker och stormarknader. Källa: Coop