Kollektivavtalen som slöts i våras för privata butiker och lager innehåller en bilaga om utökad lokal lönebildning. Om fack och arbetsgivare på en arbetsplats kommer överens om en lönemodell så kan de fördela löneökningarna på ett annat sätt än det centrala avtalet anger.

På arbetsplatser som tillämpar lönebilagan får alla som varit anställda minst fem år en extra ledig dag.

Fack och företag som vill tillämpa de nya reglerna för 2017 års löneökningar skulle enligt avtalet ha träffat överenskommelse senast 30 september i år. Så har dock inte skett på någon arbetsplats, och därför kommer de nya reglerna inte att tillämpas förrän tidigast 2018.

Handels avtalssekreterare Per Bardh är inte bekymrad över att det dröjer med att sjösätta det nya systemet.

– Det tar tid att utarbeta ett fungerande lönesystem. Vi godkänner inte vad som helst, utan vill ha goda exempel som kan visa vägen för andra, säger Per Bardh.

Handels håller på att ta fram mallar och exempel för att hjälpa klubbar och centrala fackliga grupper som vill skapa lokala lönesystem.

På arbetsgivarsidan låter det ungefär likadant.

– Klart det hade varit kul att tillämpa det redan 2017. Men man får vara ödmjuk. Det krävs ett stort arbete lokalt för att skapa system som fungerar, säger Clara Wiklund, ansvarig för detaljhandelsavtalet på Svensk Handel.

Fakta

Lokal lönebildning

Kollektivavtalen mellan Handels och Svensk Handel fick 2016 en ny bilaga om utökad lokal lönebildning.

Reglerna gäller avtalen för butiker, lager och postorder/e-handel.

På arbetsplatser som vill tillämpa lokal lönebildning ska fack och arbetsgivare komma överens om en lokal lönemodell.

På kedjeföretag träffas överenskommelse med Handels centralt.

Den lokala lönemodellen ska innehålla en förhandlingsordning och regler för kompetensutveckling.

Fack och arbetsgivare på arbetsplatsen ska komma överens om hur löneökningarna fördelas. Minst 25 procent av löneutrymmet ska läggas ut generellt, det vill säga lika för alla anställda.

Arbetstagare som varit anställda minst fem år vid företaget får en extra permissionsdag varje år som lönebilagan tillämpas.

Överenskommelse om att tillämpa reglerna ska träffas ett år i förväg. Inför 2017 fanns det möjlighet att komma överens senast 30 september i år, men inga sådana överenskommelser har gjorts.

Om någon av parterna är missnöjd med hur löneökningarna fördelas kan avtalet sägas upp inom fem dagar efter beslut om fördelning.

I så fall fördelas löneutrymmet i stället enligt kollektivavtalets ordinarie bestämmelser. Det vill säga antingen lika för alla, eller med förhandling om fördelning av den lokala potten som brukar vara cirka 40 procent av löneutrymmet.