Den 1 juli i år började en ny regel gälla i detaljhandelsavtalet. Anställningar på allmän visstid (AVA) måste vara minst 14 dagar långa. Handels förhoppning var att kraftigt minska sms-anställningar och andra korta inhopp och göra jobben tryggare. Samtidigt ska deltidsanställda få fler arbetstimmar. Drygt tre månader senare är det ännu svårt att se vad effekten har blivit.

Sören Söderman, ombudsman på Handels förbundskontor med ansvar för detaljhandelsavtalet, får många frågor från lokalombudsmän och fackliga företrädare om hur regeln ska tillämpas.

– Vi betonar att paragrafen inte är dispositiv, det vill säga det går inte att förhandla fram undantag, säger Sören Söderman.

Vid allmän visstidsanställning måste anställningskontraktet alltså vara på minst 14 dagar, men det finns ingen bestämmelse om hur många dagar eller timmar man måste arbeta under den perioden.

– Den som har få timmar under de 14 dagarna är ändå anställd och därmed med i turordningen för att få mer tid, påpekar Sören Söderman.

När varje AVA-anställning måste vara minst 14 dagar går det snabbare för visstidare att komma upp i tolv månaders visstidsanställning, och därmed få en fast anställning.

Sören Söderman betonar att vissa arbetsgivare behöver planera bemanningen bättre nu än då man alltid kunde ringa in någon på kort varsel för en dags jobb.

Hos arbetsgivarna Svensk Handel är det Clara Wiklund som är ansvarig för detaljhandelsavtalet. Hon får många frågor från medlemsföretag, och även hon tycker det är för tidigt att uttala sig om effekterna.

– Vi var inte så nöjda med att få in den här skrivningen, det blir administrativt krångligt. Arbetsgivare kan komma att avstå från att anställa eller öka användningen av bemanningsföretag, säger hon.

På Ikeas 20 svenska varuhus har man sedan flera år systematiskt minskat användningen av allmän visstid. I dag är 99,7 procent av personalen fast anställd. De allra flesta har antingen heltid, deltid 80 procent eller anställning på helger. Fackliga samordnaren Johan Hagman är mycket nöjd.

– Med enbart fast anställd personal får man anställda som är kunniga och lojala. Man slipper kostnader för att ständigt ringa in, rekrytera och lära upp nya. Jag tycker andra företag borde titta på hur det funkar hos oss, säger Johan Hagman.

Fakta

Begränsning av allmän visstid

Anställningsformen allmän visstidsanställning (AVA) infördes i lagen om anställningsskydd 2007 av den borgerliga regeringen.

AVA innebär att arbetsgivare kan tillämpa tidsbegränsade anställningar utan att motivera varför.

Begränsning av allmän visstid var ett av Handels viktigaste krav i avtalsförhandlingarna med Svensk Handel 2016.

I detaljhandelsavtalet skrevs in att anställningar på allmän visstid måste vara minst 14 dagar.

Regeln började gälla 1 juli 2016.