– För våra medlemmar innebär löneökningen 474 kronor i månaden. Den läggs på grundlönen och alla får lika mycket, säger Hans Håkansson, ombudsman på Handels och ansvarig för Samhall.

Den stora knäckfrågan i förhandlingarna har handlat om utvecklingsanställningarna, en tidsbegränsad anställning för unga. LO-förbunden tycker att arbetsgivarna har missbrukat anställningsformen.

– Vi har nu fått igenom ett mer omfattande regelverk. Vi har fått ett staket så att om det missbrukas har vi lättare att tvista om det. Men jag tror att motparten nu förstått vår ståndpunkt och allvaret i det, säger Hans Håkansson.

Utvecklingsanställningarna är till för unga arbetslösa med en funktionsnedsättning som haft extra svårt att få jobb. Lönen har legat 3 000 kronor under lägstalönen. Nu höjs den med 950 kronor till 17 250 kronor.

De nya reglerna innebär också att 90 procent av anställningarna ska gå till dem under 35 år. Ensamarbete, övertid och nattarbete får inte förekomma.

Åsa Ramel, förbundsdirektör för arbetsgivarsidans Almega Samhallförbundet, tycker inte anställningsformen missbrukats.

– Det är för starka ord. Det har varit misstag som Samhall försökt rätta till efter hand. I det stora hela har många av de 2 000 personer som haft anställningarna fått fortsatt jobb. Nu blir det ju mer begränsningar och det är något Samhall får jobba med. Framför allt blir det svårare för äldre att få dessa anställningar.

Men anställningarna var väl menade för unga?

– Ja det är den primära målgruppen men vi vill ju att så många som möjligt ska få ta del av de här anställningarna. Men nu får vi hitta andra lösningar för dem som är äldre, säger Åsa Ramel.

I det nya Samhallavtalet får de anställda permission för att gå på mammografi och PSA-prov, ett prostatatest. Dessutom räknas nu barnbarn som nära anhörig, vilket gör att man kan få permission om barnet blir allvarligt sjukt.

– Det finns inte i något annat avtal så det är unikt, säger Hans Håkansson.

Semesterlönegarantin, den lägsta garanterade semesterlönen man kan få, höjs med 27 kronor till 1 243 kronor per dag.

 

Fakta Anställningsavtalet för unga

Parterna kom överens om en utvecklingsanställning för unga i förra avtalsrörelsen 2013. Men då LO-förbunden menar att avtalet missbrukats har de sagt upp avtalet. Utvecklingsanställningen är en tidsbegränsad anställning för arbetslösa under 30 år med en funktionsnedsättning som haft extra svårt att få jobb.

Fakta Samhall

Det statliga företaget Samhall AB erbjuder anpassade jobb åt personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Det är arbetsförmedlingen som bestämmer vilka som får jobba på Samhall.

Ett av Samhalls mål är att minst 11 000-12 000 av de 20 0000 anställda varje år ska gå vidare till en annan anställning.

Samhall verkar inom olika branscher med bland annat montering och förpackning, lager och logistik, markvård, äldreservice och städning.

Av de 20 000 personer som omfattas av Samhall-avtalet jobbar omkring 2 000 på Handels område inom butiker, lager och e-handel. De har uppdrag inom bland annat Adlibris, Inclub, Ica och Ikea.

Kollektivavtalet är tecknat mellan de sju LO-förbunden – Handels, Fastighets, IF Metall, GS, Seko, Hotell- och restaurangfacket och Kommunal – och Almega.

Fakta: Samhall