Hur hanterar handlarna den här krissituationen?

– Många har inte velat tänka på det, fram tills nu när man måste. De flesta lås tar emot både fem och tiokronor, och tiokronan kommer att vara kvar.

– Problemet är att låsen kan gå sönder om man stoppar in den nya femkronan där den gamla skulle sitta. Många efterfrågar därför en plastplugg för att täppa igen hålet, men även det riskerar att ta sönder låset.

Kan man inte bara skruva bort låseländet?

– Ja, och många gör det. Det ses nästan som en service till kunden eftersom många ändå inte har mynt på sig i dag. Man ska dock komma ihåg att systemet med myntlås främst är till för att kunderna ska ställa tillbaka vagnarna på rätt ställe, inte för att förhindra stölder. Tar man bort låsen kan det på sikt stå vagnar överallt, vilket både är en säkerhetsrisk och en arbetsmiljöfråga.

En arbetsmiljöfråga? Hur?

– Det är oftast personalen som får ge sig ut och hämta vagnarna. En vagn väger ungefär 25–30 kilo. Har du samlat ihop fem-sex vagnar blir det 150 kilo som ska flyttas runt. Vagnarna skevar lätt och det blir bra tungt för ryggen.

Samtidigt har ni väl ett egenintresse i att sälja nya lås?

– Vi säljer mer låsinsatser nu absolut, men det är knappast en bransch där vi skär guld med täljkniv. Det är många aktörer och marginalerna är små.

Finns det ingen app? Det brukar alltid finnas en app.

– Under överskådlig tid kommer myntlåsen vara kvar. Men det pågår tester där man kopplar smartphones till vagnarna. Då får man dessutom telefonen laddad medan man handlar.