Det är en ny variant av låglönesatsning som LO:s representantskap beslutade om på onsdagen.

Samordningen innebär att LO-förbunden kräver löneökningar i procent. Alla som tjänar under 24 000 kronor i månaden på heltid ska dock få ett krontal som innebär en procentuellt större ökning. (Storleken på kraven i procent och kronor bestäms senare.)

Låglönesatsningen omfattar inte bara de avtalsområden som har lägst löneläge. Även lågavlönade personer inom till exempel industrin gynnas av den nya konstruktionen. Enligt LO:s beräkningar kommer 50 procent av alla kvinnliga LO-medlemmar att få del av låglönesatsningen.

Handels ordförande Susanna Gideonsson är nöjd med att förbunden denna gång har kommit överens om en samordning, något de misslyckades med förra året.
– Samordningen är inte optimal, men ”good enough”. Det hade varit bra med en högre brytpunkt än 24 000, men den här nya modellen berör många Handelsmedlemmar, främst inom detaljhandeln, säger Susanna Gideonsson.

Den nya konstruktionen innebär att det blir industrins kollektivavtal som blir vägledande för löneökningarna, både när det gäller procent och krontal. Därmed får Handels inte samma viktiga roll som de senaste avtalsrörelserna när det gäller att sätta ”det andra lönemärket”.
– Det är en roll som vi har tagit på oss, men inget vi har sökt. Nu får vi fokusera ännu mer på våra egna avtalsvillkor, säger Susanna Gideonsson.
 
Handels hjärtefrågor handlar om rätt till heltid och kamp för tryggare arbetsvillkor. LO:s samordnade avtalskrav för 2017 innehåller inga sådana krav. Däremot har LO och dess förbund bestämt att göra en grundlig utredning om hur man konkret ska komma till rätta med missbruket av tillfälliga anställningar. Målet är att utredningen ska vara klar i augusti 2017 för att kunna formuleras som skarpa krav i framtida avtalsrörelser.

Susanna Gideonsson är nöjd med lösningen.
– Det är nyttigt att vi får utreda grundligt hur det ska se ut i stället för att bara skaka fram något, säger hon.

Förutom lönekraven innehåller LO-samordningen gemensamma krav på förbättrade avtalsförsäkringar.

Fakta

LO-samordning

LO:s 14 fackförbund har som ambition att gå fram med samordnade krav i varje avtalsrörelse. Samordningen innebär att förbunden lovar att hjälpa varandra att få igenom de krav man enats om. Vid en eventuell strejk är övriga förbund beredda att ställa upp med sympatiåtgärder.

Sedan 1990-talet har LO-samordning i denna form förekommit i alla avtalsrörelser utom 2016, då LO:s förbund inte lyckades enas.

Förutom lönekrav brukar LO-samordningen innehålla krav som rör allmänna arbetsvillkor, till exempel regler för visstidsanställningar och bemanningsföretag.

Samordningen inför avtalsrörelsen 2017 innebär krav på en låglönesatsning för anställda med en heltidslön under 24 000 kronor. De ska få löneökningar i kronor som innebär att de procentuellt får större löneökningar än de som tjänar mer. Kravens storlek i kronor och procent bestäms senare.

LO-förbunden är också överens om att kräva förbättringar av avtalsförsäkringar och avtalspension.

LO och förbunden ska dessutom göra en gemensam utredning av hur man i framtiden ska ställa gemensamma krav på att minska visstidsanställningar och andra former av otrygga jobb. Utredningen ska vara klar i augusti 2017.

Samordningen bygger på att de viktigaste kollektivavtalen inom industrin blir förebild för övriga avtal. Industrins parter byter avtalskrav strax före jul.

Handels växlar krav med Svensk Handel i januari 2017. Många av de viktigaste kollektivavtalen löper ut den 31 mars. 

Svensk Handel kommenterar

Svensk Handel, Handels motpart i avtalsrörelsen, välkomnar att LO åter lyckats samordna sig inför årets avtalsrörelse. Men man menar att förslaget om en låglönesatsning riskerar att göra det svårare att få jobb i handeln.
– I ett läge när ett stort antal nyanlända behöver komma in på arbetsmarknaden vill LO höja prislappen och göra det svårare för dem att komma in i just de branscher där de annars lättast skulle kunna få ett jobb. Handeln nyanställer 130 000 personer om året och skulle kunna anställa fler. Om LO får som de vill blir det i stället färre. Därför är detta oansvarigt, säger Karin Johansson, vd för Svensk Handel i ett pressmeddelande.

Svensk Handel befarar fler konkurser och färre jobb.