– Situationen är komplex. Facket har en svag roll i Asien och särskilt i Kambodja. Vi måste självklart arbeta för att stärka fackets roll i dessa länder och de anställdas arbetsvillkor. Här har de stora kedjorna ett stort ansvar. H&M tillhör ett av de företag som försöker, säger Karin Jungerhem, internationell ombudsman på Handels, på plats i Madrid för att delta på H&M-alliansens möte.

H&M-alliansen är ett nätverk för fackförbund som organiserar kedjans butiksanställda världen över, motsvarigheten till Handels och Unionen i respektive land. Karin Jungerhem är en av 50 deltagare från 13 länder.
– Vi utbyter erfarenheter, tar fram gemensamma mål och strategier för att öka den fackliga styrkan i H&M världen över och främja dialogen med arbetsgivaren.

Textilarbetarna i exempelvis Kambodja är anställda av leverantörer till H&M och organiseras inte av Handels motsvarighet i landet utan av industriarbetarfack.
– Men det är naturligtvis jätteviktigt att de som producerar kläderna har schysta arbetsvillkor, säger Karin Jungerhem.

Det var under sitt besök i Sverige i förra veckan som chefen för organisationen Central, som försvarar fackliga och mänskliga rättigheter i Kambodja, kritiserade H&M för att klädjättens underleverantörer låter anställda jobba tio timmar per dag, ofta tolv timmar och det minst sex av veckans sju dagar. Dessutom används korttidskontrakt systematiskt och lönerna är lägre än den lagstadgade minimilönen.
– H&M:s löften verkar mest vara propaganda, sa Tola Moeun till Arbetet.

Såväl arbetstid, lön som korttidskontrakt strider mot H&M:s uppförandekod.
Vi uppskattar engagemanget för människor som arbetar inom textilbranschen i Kambodja. Vi är väl medvetna om de utmaningar som finns och det arbete som kvarstår. Men vi ser att det arbete vi utför gör skillnad och att det går åt rätt håll, säger Katarina Gustafsson, presskontakt på H&M till Handelsnytt.

Kedjan betonar att de inte kan göra jobbet själva.
– Många utmaningar berör hela branschen. Därför krävs ett långsiktigt arbete där många olika parter bidrar och samarbetar. Tack vare vår storlek kan vi påverka utvecklingen i en positiv riktning, säger Katarina Gustafsson.

Vad gör H&M när er uppförandekod eller nationell lagstiftning inte följs?
– Då avslutar vi affärsrelationen. Men eftersom H&M strävar efter att utveckla långsiktiga relationer med leverantörer ser vi det också som vårt ansvar att stötta leverantörer i att utvecklas vidare, säger Katarina Gustafsson.

Fakta

Lite görs för att få bort kortstidskontrakten

Människorättsorganisationen Central har undersökt vad H&M:s underleverantörer gjort för att få bort korttidskontrakten. Studien visar underleverantörerna inte kan visa att de gjort knappt något alls för att komma åt problemen, skriver Arbetet. Läs rapporten "When best is far from good enough" här!

Fakta

För ett år sedan tecknade H&M och IndustriALL Global Union, det globala fack som representerar textilarbetare, ett globalt ramavtal. I korthet innebär det att arbetare ska ha rätt att organisera sig fackligt och teckna kollektivavtal.

I samma veva gick de H&M-anställda världen över ihop i en allians. Det övergripande syftet är att förena H&M-anställda över hela världen för att främja fackliga och mänskliga rättigheter. Från Sveriges sida ingår Handels och Unionen. Några av alliansens mål är:

Vara ett forum för utbyte av erfarenheter mellan butiksanställda på H&M världen över, t ex i arbetet med att få till kollektivavtal.

Göra det möjligt för H&M-anställda världen över att organisera sig fackligt.

Skapa en konstruktiv dialog med H&M och förhandla fram kollektivavtal på H&M världen över.

Vara på plats när nya butiker öppnar.

Uppnå rimliga levandslöner för alla H&M-anställda.

Granska att det globala ramavtalet efterlevs.