Yrkespraktik i handeln är en kombination av jobb och utbildning för unga som vill etablera sig i handelsyrket. Bara ett 30-tal ungdomar har genomgått yrkespraktik, trots att arbetsgivare kunnat få statligt bidrag för praktikanter sedan januari 2014.

Yrkespraktiken har hittills riktats till ungdomar under 21 år som gått ut handels- och administrationsprogrammet. Nu höjs åldersgränsen till 25 år, och även elever från ekonomiprogrammet välkomnas.

– Det tycker vi är en vettig utvidgning som borde leda till att fler får yrkespraktik, säger Lennart Grönberg, utbildningspolitisk ombudsman på Handels.

Redan nästa år kan även de som gått andra gymnasieutbildningar få möjlighet till yrkespraktik i handeln. Detta kräver dock att kursplaner och utbildningsmaterial anpassas.

Handelsrådet, där fack och arbetsgivare samarbetar om utbildningsfrågor, väntas ta beslut om detta under hösten.

Förändringarna innebär att fack och arbetsgivare överger grundtanken bakom yrkespraktiken: att den ska vara ett exklusivt erbjudande för elever från handelsprogrammet och därmed höja statusen på gymnasieutbildningen. Lennart Grönberg pekar på att Handelsrådet uppvaktat regeringens gymnasieutredning med förslag om stora förändringar av handelsutbildningen.

De vill att det nuvarande handels- och administrationsprogrammet ersätts av en handelsinriktning på ekonomiprogrammet. På alla yrkesprogram ska eleverna dessutom kunna välja kurser om försäljning och service.

– Det skulle bli en bra möjlighet för exempelvis elever på byggprogrammet att utbilda sig för jobb i bygghandeln, säger Lennart Grönberg.

Hur mycket gymnasieutredningen lyssnat på handelns synpunkter visar sig i dag den 31 oktober när utredningen presenterar sitt förslag.

Fakta

Yrkespraktik

Yrkespraktik är en möjlighet för personer under 25 år som har gått ut handels- och administrationsprogrammet eller ekonomiprogrammets ekonomiinriktning på gymnasiet med godkända betyg.

Personen ska vara arbetssökande och i stort sett sakna yrkeserfarenhet från handeln.

Planer finns att nästa år erbjuda yrkespraktik även för de som har gått andra gymnasieprogram.

Deltagande butiksföretag ska vara medlem i Svensk Handel eller KFO och ha kollektivavtal.

Praktiken sker på heltid i 12 månader. Praktikanten får lön som minst motsvarar 75 procent av minimilönen. Elever från handelsprogrammet får automatiskt ett års branschvana. Efter genomgången praktik får man ett yrkesbevis.

Praktikanten har en handledare. Teoretisk utbildning sker bland annat genom en webb-baserad kurs i nio steg.

Yrkespraktik är handelns variant av yrkesintroduktionsanställning, eller YA-jobb. Företag som anställer YA-jobbare får statligt bidrag i form av handledarstöd och nedsatt arbetsgivaravgift.

Yrkespraktiken administreras av Handelsrådet som är ett samarbete mellan fack och arbetsgivare. Det statliga stödet handläggs av Arbetsförmedlingen.

Mer information finns på www.yrkespraktik.se.