Handelsnytt har tidigare berättat om Handels och Handelsrådets förslag för att förbättra handelsutbildningen på gymnasiet. Den bärande idén har varit att baka in handels- och administrationsprogrammet som en ny yrkesinriktning på ekonomiprogrammet. Detta för att ge programmet draghjälp från det populärare ekonomiprogrammet, men också för att handelselever ska få högskolebehörighet.

När gymnasieutredningen lades fram under en presskonferens på regeringskansliet i går fick man gehör för många av sina förslag. Samtliga yrkesprogram får högskolebehörighet som grund, och en handelsinriktning på ekonomiprogrammet föreslås bli verklighet.

– Vi tycker att det är en utmärkt utredning så till vida att den verkligen har lyssnat på vad branschen behöver. Vi är särskilt positiva till att många yrkesprogram får högskolebehörighet, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

På en viktig punkt går utredaren dock emot Handels linje. I stället för att helt ta bort handels- och administrationsprogrammet, så blir det kvar som yrkesprogram. Linjen får dock det nya namnet handels- och serviceprogrammet.

– De säger att det finns ett elevunderlag, vilket jag kan ha förståelse för. Samtidigt tycker jag att det är fel tänkt att låta den vara kvar bara för att vissa elever vill gå, trots att det inte finns ett verkligt behov på svensk arbetsmarknad för den kompetens programmet ger, säger Susanna Gideonsson och fortsätter:

– Man ska dock komma ihåg att det här är en utredning. Det är många turer med remisser och vidare utredning innan förslagen eventuellt blir verklighet.

Ytterligare en punkt där utredaren lyssnat på Handelsrådet är att komplettera andra yrkesprogram med sälj- och servicekurser. Detta för att göra det möjligt för till exempel byggnadsarbetare att sadla om till säljare inom exempelvis bygghandeln. Utredningen vill att Skolverket ser över hur och i vilken omfattning kurserna ska införas.

Även hantverksprogrammets frisörutbildning tas upp i utredningen. Bland annat föreslår man att frisörinriktningen ska slås samman med hår- och makeupstylist samt hudvård. Något som Susanna Gideonsson ställer sig frågande till.

– Frisöryrket har väletablerade strukturer. Det här förslaget är ganska vagt formulerat, och jag är inte säker på att man har full koll på hur frisörbranschen fungerar, säger hon.

Fakta Gymnasieutredningen i korthet

Utredningen är en omfattande rapport. Totalt innefattar den 97 nya förslag för gymnasieskolan.

Alla yrkesprogram får högskolebehörighet som grund, vilket innebär att man ska läsa mer poäng. Valet att välja bort högskolebehörighet kommer dock att finnas kvar.

Ekonomi/handels blir en ny inriktning på ekonomiprogrammet för elever vars intresse enligt utredningen ligger ”någonstans mellan handels- och administrationsprogrammet och ekonomiprogrammet”.

Handels- och administratonsprogrammet blir kvar som yrkesprogram, men byter namn till handels- och serviceprogrammet.

Utredningen ställer sig positiv till ämnesbetyg, det vill säga betyg i ämnen i stället för som i dag i kurser. Man vill dock utreda frågan vidare fram till 2020.

Gymnasieutbildning bör fortsatt vara valfritt anser utredaren. Men kommuner, studievägledare och rektorer bör arbeta mer aktivt för att få elever att gå gymnasiet.