Ica:
”Varje butik är ytterst ansvarig för sitt säkerhetsarbete, eftersom varje butik ägs av en handlare. Hur behovet av skydd och larm ser ut varierar mellan butiker. Det finns bärbara larm som en del av det tillgängliga utbudet som vi centralt erbjuder varje butik”
Emelie Ericson, pressansvarig på Ica.

Coop:
”Vi har överfallslarm i alla våra butiker. Det är en blandning av fasta larm och bärbara larm. Exakt hur det ser ut varierar från butik till butik”.
Charlotta Åsell, pressansvarig på Coop.

Axfood:
”Vi har naturligtvis larm, men inte just bärbara larm i så stor utsträckning”.
Claes Samuelsson, pressansvarig på Axfood.

Facket:
”Bärbara larm förekommer, men i olika utsträckning då det är upp till de enskilda butikerna. Min erfarenhet är att det ofta finns på de ställen där facket och medarbetarna tryckt på”.
Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Fakta

Sju av tio butiksanställda har utsatts för snatteri eller stöld.

En av tre butiksanställda har inte fått någon information om hur de ska hantera snattare.
De som jobbar ensamma upplever störst grad av utsatthet både på grund av otryggheten att inte ha en kollega att vända sig till, och för att det är enklare att stjäla när det är lite personal. 
79 procent av de anställda tycker att arbetsgivaren är tydlig med att de inte ska ta onödiga risker. Samtidigt säger 25 procent att de ändå ingriper vid snatteri. 

Källa: Handels rapport bygger på en enkätundersökning med 860 butiksanställda.