Hur menar du?
– Det finns en idé om att ger du anställda ansvar känner de en meningsfullhet och jobbar hårdare, men de anställda kanske hellre vill ha makten att påverka sitt eget schema än få ansvar för ett butiksområde. Då funkar inte empowerment som strategi, säger Linda Weidenstedt.

Empowerment – vad är det?
– Man skulle kunna beskriva det som strategier företag använder sig av för att ge anställda inflytande och makt över sitt arbetsliv. Genom att ge dem det mår de bättre, känner större meningsfullhet och i slutändan presterar de bättre resultat. Det kan handla om att få ansvar för ett område, få personalansvar, gå utbildningar eller själv styra hur man utför sina arbetsuppgifter. Det handlar om att ge ansvar.

Du har fått pengar av Handelsrådet för att studera hur detta funkar i handeln. Varför har du valt just anställda i handeln.
– För de butiksanställdas prestation så tydligt syns i företagets försäljning och för att handeln är en heterogen yrkesgrupp, här jobbar unga, gamla, män och kvinnor. En 32-årig småbarnspappa kanske inte alls vill ha samma typ av inflytande som en 50-årig kvinna som jobbat länge och har vuxna barn. Men det är inte uteslutande butiksanställda som jag skickar enkäten till utan tjänstemän i handeln, de som jobbar på exempelvis huvudkontoret. Jag vill kunna jämföra skillnaden mellan dem.

Det finns studier som visar på att butiksanställda saknar inflytande över sitt jobb. Det skulle tyda på att detaljhandelsföretag inte ger anställda makt över sitt arbetsliv. Hur ser du på det?
– Det är just det jag vill ta reda på. Är det så? Och är det så att butiksanställda inte alls vill ha makt i form av ansvar utan till exempel vill kunna påverka sitt schema och arbetstider i stället. Att få ansvar och sen inte kunna påverka arbetstiderna kanske inte alls ger dem en känsla av makt, av att bli ”empowered”.  Jag hoppas kunna få svar på vad bra empowerment är för dem och hur de ser på de empowerment-strategier som finns rent generellt.

Vad händer nu?
– Nu håller jag på att samla in material. Jag har gjort en enkät som minst 600 handelsanställda ska svara på. Jag har kontakt med olika företag. Därefter ska jag sammanställa dem och jag räknar med att bli klar någon gång i februari nästa år. Materialet ska användas i min avhandling om empowerment, som ska vara klar hösten 2017. Sedan hoppas jag kunna gå vidare med materialet och göra djupintervjuer med anställda utifrån vad enkätsvaren säger.

Vill du vara med i studien? Kontakta Linda Weidenstedt! Du når henne på linda.weidenstedt@sociology.su.se