Jag är skyddsombud på min arbetsplats och nu har min arbetsgivare kallat mig till ett konsekvens- och riskanalysmöte. Det mötet är tänkt att äga rum på förmiddagen en dag då jag egentligen ska jobba kväll. Jag kan tänka mig att börja tidigare den dagen men vad händer då med min ob?

Vänliga hälsningar Julia.

Svar: Förtroendemannalagen 7 § gör gällande att du har rätt till din ob-ersättning trots att din arbetstid ändras. Detta gäller när ändringen av arbetspasset för den förtroendevalde sker på arbetsgivarens initiativ.

För det fall du, om du är heltidsanställd, arbetar utöver ditt schema ska övertidsersättning utgå för de timmarna. Om du m.a.o. efter avslutat möte jobbar det ordinarie passet blir de extra timmarna övertid.

Kristofer, facklig rådgivare, Handels Direkt