Jag jobbar på a-kassan och hör till AFO-avtalet. Min kollega sa att vår arbetstidsförkortning är förändrad sedan 1/10-16. Hur är det nu i nya AFO-avtalet?

Vänligen Ahmed

Svar: Din kollega har rätt i att detta är ändrat i AFO-avtalet sedan 1/10-16.

Den nya arbetstidsförkortningen är 500 minuter per kalenderår i proportion till tjänstgöringsgrad (tidigare 180 minuter). 

Det du bör veta är att pingstafton inte längre är en halvdag i nya avtalet varpå ökningen av arbetstidsförkortning inte är så stor som den kan verka vid ett första påseende.

Trots allt har den nya förkortningen totalt ökat en rent tidsmässigt.

Kata, facklig rådgivare, Handels Direkt