Jag jobbar som frisör och har frågor om friskvårdsbidraget. Jag har ännu inte hunnit utnyttja hela mitt bidrag och undrar vad som händer nu vid årsskiftet, kan jag t.ex. få friskvårdsbidraget utbetalt i pengar?

Vänliga hälsningar Aaron

Svar: Tack för din fråga gällande friskvårdsbidrag.

Hur friskvårdsbidraget ska användas bestäms gemensamt mellan dig och arbetsgivaren. Bidraget för en heltidsanställd är på 2 600 kronor årligen och om bara delar av det används, förs inte resterande bidraget över på kommande år. Friskvårdsbidraget behöver användas innevarande år och ska användas till antingen friskvård alternativt arbetskläder. Kan du och arbetsgivaren inte komma överens om hur friskvårdsbidraget ska användas har du som anställd rätt att använda minst hälften av bidraget till friskvård.

Kristofer, facklig rådgivare, Handels Direkt