– Det känns som att man jobbar jämt, det är väl för att jag brinner för det. Om det ringer någon som vill prata på morgonen så svarar jag, även om mitt pass inte börjar förrän klockan ett. Det är inget jag mår dåligt av, säger Ulf Nilsson, medlemsvärvare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Fackförbundet Unionen har gjort en undersökning bland anställda i ideella organisationer. Den visar att mer än var tredje anställd arbetar gratis utanför ordinarie arbetstid för den organisation de är anställda i. Var fjärde upplever obalans mellan arbete och fritid. Fyra av tio förväntas utföra arbete under kvällar och helger flera gånger i månaden.

Handels har medlemmar inom den ideella sektorn och ombudsmannen Elsie Mann känner igen problemen.

– Ofta har man varit engagerad i en organisation och sen blir det en anställning. Jobb och fritid flyter ihop och även om man tycker det är roligt och viktigt kan man bli utbränd, säger hon.

Nästan var tredje i undersökningen svarar att deras närmaste chef är förtroendevald i organisationens styrelse.

– I en liten organisation där chefen jobbar ideellt har den kanske inte kunskap om arbetsmiljö. I en del politiska ungdomsförbund kan det vara en skolungdom som har arbetsgivaransvaret för anställda ombudsmän, säger Elsie Mann.

Ulf Nilsson på Hyresgästföreningen har en anställd chef. Han känner däremot igen sig i att mycket av arbetstiden är på kvällarna. Han jobbar fyra kvällar i veckan med att värva medlemmar.

– Det är ju då människor är hemma. Men det funkar jättebra för mig för jag är morgontrött, säger han.

 Undersökningen visar också att en majoritet av de tillfrågade trivs med på sin arbetsplats och känner att de har ett meningsfullt arbete.

– Jag brinner för att hjälpa folk. Man jobbar inte på samma plats i 26 år om man inte trivs, säger Ulf Nilsson.

Han gillar sitt jobb så mycket att han har tatuerat arbetsgivarens logga på armen.

– Jag kände för det. Det väcker lite uppmärksamhet ibland och folk frågar om den är riktig.

 

FAKTA Ideella organisationer

De ideella organisationerna kallas ofta civilsamhället. Arbetsgivarna förekommer i många olika varianter med det gemensamt att de inte är vinstdrivande. Det handlar om fackföreningar, idrottsklubbar, kulturföreningar, tankesmedjor, politiska organisationer, identitetsorganisationer, religiösa samfund, internationell verksamhet, stiftelser och organisationer inom social omsorg.

Sektorn sysselsätter nästan 200 000 anställda i Sverige.

Källa: Unionen