Handels klubbordförande på det halländska lågprisvaruhuset, Izabela Nanneson, är stolt och lycklig.

– Bästa julklappen vi kunde få! jublar hon om överenskommelsen med arbetsgivaren.

Fackklubben och företaget har under hösten fört samtal enligt detaljhandelsavtalets nya bestämmelser om bemanningsplanering (se faktaruta).

– Vi begärde fram siffror på antalet arbetade timmar och hur många som slutat på varuhuset. Siffrorna visade att arbetsgivaren utnyttjar mycket mertid, övertid och visstidsanställningar. Vi kom då överens om att kraftigt höja grundbemanningen, säger Izabela Nanneson.

Beslutet blev att Gekås nyanställer 60 personer på fasta tjänster om 30 timmar i veckan. Samtidigt höjs 80 deltidsanställda upp till 30 timmar, från 18 eller 24 som de hade tidigare.

Mattias Kokkonen är en av dem som fått en fast anställning. Han har jobbat på lagret i över ett år, först som vikarie och sedan via ett bemanningsföretag.

– Det var skönt att höra samtalet från chefen på Gekås, att jag var en av de utvalda som skulle få fast anställning. Det är en trygghet att veta att jag har ett jobb även i framtiden. Det är ett roligt och bra jobb, säger han.

Izabela Nanneson råder alla förtroendevalda i butiker att göra som Gekåsklubben: begär siffror från arbetsgivaren och ta ett grundligt samtal om hur bemanningen ska se ut.

– Efter detta finns ingen tillsvidareanställd som ofrivilligt har mindre än 30 timmar, förklarar klubbordföranden.

En annan ny avtalsregel har haft betydelse för Gekås ökning av antalet fast anställda: den som säger att anställningar på allmän visstid måste vara minst 14 dagar. Regeln gör det mindre attraktivt för arbetsgivaren att ta in personal på korta inhopp.

Varuhusets vd Malin Helde är glad att kunna erbjuda fler jobb på Gekås.

– Vi är ett stort företag som haft god tillväxt. Dessutom sker alltid naturlig avgång så vi behöver göra löpande nyanställningar, säger Malin Helde.

Hon uppger att antalet anställda i varuhuset under ett år varierar mellan 1100 och 1400 personer.

Malin Helde anser att företaget och facket har ett bra samarbete i frågor om bemanning. Den nya regeln om anställningar på allmän visstid tycker hon däremot inte om.

– Det är inte positivt för skolungdomar som jobbar på helger när det behövs. De kan inte längre jobba hos oss hela gymnasietiden, säger hon.

Vd:n syftar på att 14-dagarsregeln medför att den som gör många korta inhopp nu fortare än tidigare kommer upp i ett års anställning och därmed får rätt till fast jobb. För att slippa fastanställa personen kan arbetsgivaren då välja att sluta anlita hen strax innan ettårsgränsen uppnås.

Fakta

Detaljhandelsavtalet om bemanningsplanering

En gång per år ska arbetsgivaren och det lokala facket samråda om bemanningsplaneringen. Där ingår bland annat:

Butikens planerade öppettider och bemanning.

Inkomna önskemål från de anställda.

Arbetsmiljöaspekter kring arbetstidens förläggning.

Familjeskäl.

Utifrån bemanningsplanen gör arbetsgivaren ett schema för minst sex månader. Schemat ska vara klart minst en månad i förväg.

Alla tillsvidareanställda får lämna önskemål inför bemanningsplaneringen. Bland annat kan man peka ut fem dagar då man vill slippa bli schemalagd nästa år.

 

Begränsning av allmän visstid

Anställningsformen allmän visstidsanställning (AVA) infördes i lagen om anställningsskydd 2007 av den borgerliga regeringen.

AVA innebär att arbetsgivare kan tillämpa tidsbegränsade anställningar utan att motivera varför.

I kollektivavtalet för detaljhandeln som träffades i våras skrevs in att anställningar på allmän visstid måste vara minst 14 dagar.

Regeln började gälla 1 juli 2016.