– Majoriteten av dem vi pratat med har skadats fysiskt på jobbet. Och närmare hälften har varit på gränsen till utbrändhet eller depression. Det är signaler att ta på allvar, säger Martin Rosenström, utredare på Handels.

För fackets räkning har han tagit reda på hur anställda på e-handelsföretag upplever sin arbetsmiljö. 300 personers enkätsvar har han nu sammanställt i rapporten ”Bakom paketen”.

E-handel växer snabbt. Försäljningen ökar, men vinsten uteblir i många fall. Det är inget konstigt. Pengarna som kommer in behövs för att kunna växa ännu mer. Men att växa fort i en för liten kostym med krav på vinst innebär problem.

 Det kan vara som i förra veckan, det händer rätt ofta. Plötsligt ligger hela systemet nere och det går inte att plocka något. Sen kommer chefen ut och klagar över att teamet inte gjort sitt jobb. (Ur Handels rapport)

 Ju mer stress ju mindre tid att prata. Många hälsar knappt på varandra och det finns egentligen ingen teamkänsla.

För de anställda betyder det bland annat magont, hjärtklappning och huvudvärk. Så många som 92 procent känner sig stressade. 82 procent i så hög grad att de varit sjukskrivna på grund av det. Majoriteten upplever också konflikter på jobbet och att arbetsuppgifterna, som tunga och enformiga lyft, leder till ohälsa, visar ”Bakom paketen”.

 Om någon slits ut står någon annan på tur.

Majoriteten av de anställda anser också att arbetsgivaren är oförstående inför problemen.

 Många gånger går de anställda till arbetsledaren med sina problem men han har inte befogenheter att lösa dem. Försöker den anställda istället gå till en högre chef blir det svårt att få tag i den. Sen finns en HR-avdelning som flyter lite utanför det andra.

– Vi hoppas att vår rapport ska kunna hjälpa företagen att analysera hur arbetsmiljön är på just deras arbetsplatser. Alla företag lider inte av alla problem som beskrivs, men i varje företag finns det förbättringsmöjligheter, säger Martin Rosenström.

Rapporten är en del av Handels e-handelsprojekt som syftar till att organisera anställda på e-handelsföretag och teckna kollektivavtal med företagen. Citaten i texten är tagna ur Handels rapport och bygger på de intervjuer som facket gjort med anställda.

Tips

4 knep

Rotation för att förhindra monotona arbetsuppgifter som ger förslitningsskador.

Köp in hjälpmedel. Kan vara en så enkel sak som ergonomisk plastmatta där varor packas.

Minska avståndet mellan chef och anställd. Det skapar förståelse.

Skapa en tydligare plan och struktur för verksamheten. Så de anställda vet vem de ska prata med angående ett specifikt problem. Denna person ska också ha befogenheter att ta tag i problemet.

Källa:Handels.

Fakta

Stress och konflikter vanligt

92 procent upplever negativ stress. 82 procent har varit sjukskrivna på grund av utbrändhet, depression eller liknande besvär under de senaste två åren. 48 procent har varit på gränsen till utbrändhet och depression under de senaste två åren.

89 procent upplever att de fysiska momenten, till exempel tunga lyft utan rätt verktyg, bidrar till ohälsa. 68 procent har varit sjukskrivna på grund av fysiska besvär under de senaste två åren.

81 procent upplever konflikter på jobbet.

80 procent anser att arbetsgivaren är oförstående inför problemen.

Fotnot: Båda svarsalternativen ”i någon” eller ”i stor utsträckning" ingår i procenttalen.