– Det var ett oerhört intressant land som har gått igenom en enorm utveckling de senaste tio åren. Jag fick lite känsla av Kuba, med en kolonial stil och gamla 60-talsbussar, beskriver Frida Bengtsson intrycken från Burmaresan, eller Myanmar som är landets officiella namn.

Hon var på plats tillsammans med Handels internationella ombudsman Karin Jungerhem för att delta på H&M-konferensen Fair and Equal Lab. Konferensen är ett led i den sociala dialog som förts mellan arbetstagare, arbetsgivare, investerare och fackförbund sedan H&M tecknade ett globalt ramavtal med textilarbetarfacket IndustriALL Global Union i höstas (se faktaruta).

I korthet innebär avtalet att arbetare inom textilindustrin får rätt att organisera sig fackligt och teckna kollektivavtal.

– Även den burmesiska staten, Unicef, Sida och företag som Lindex, Telenor och Heineken var där, säger Frida Bengtsson.

Under konferensen diskuterades bland annat rätten till att få en lön man kan leva på, samt hur företagen ska förhålla sig till frågan om arbetsför ålder. I Burma sträcker sig grundskolan till 12 års ålder. Vid 14 år tillåts man börja arbeta halvtid, och vid 16 år heltid.

För Frida Bengtsson kändes studiebesöket i en av H&Ms leverantörsfabriker extra viktigt.

– Det förändrar såklart synen på mitt arbete här hemma, vad det är jag säljer. Samtidigt gör det mig stolt att jobba på ett företag som tar socialt ansvar, säger hon och fortsätter:

– Så länge den sociala dialogen finns där och så länge arbetarna får vara med och driva sina frågor är det otroligt viktigt att bygga industrin i utvecklingsländerna. Det fick resan mig att inse.

Fakta: H&M:s globala avtal

Gäller H&Ms underleverantörer, det vill säga de cirka 1,6 miljoner textilarbetare som syr företagets kläder.

Ger de anställda rätt att förhandla om kollektivavtal och utse arbetstagarrepresentanter.

Parterna ska utbilda företagsledningar och fackliga representanter i frågor om arbetsgivares skyldigheter, arbetares rättigheter och skyldigheter samt avtalsförhandlingar. Avtalet fokuserar också på vikten av att skapa dialog ute på arbetsplatserna.

H&M ska arbeta för att deras leverantörer ska respektera mänskliga och fackliga rättigheter.