Förare med löner under 2 000 kronor i månaden, som bor i sina bilar månader i sträck utan att få komma hem. Europeiska fackföreningsrörelsen uppger att de funnit grava missförhållanden när de granskat Ikeas transporter.

– Ikea håller hög profil som ett företag som tar socialt ansvar. Men de har inte kontroll över alla led i sina egna transporter, säger Magnus Falk, internationell sekreterare på Transport.

De transportföretag som Ikea anlitar har i sin tur underentreprenörer i flera led. För chaufförerna längst ut i kedjan är arbetsförhållandena enligt facket ofta mycket dåliga.

I förhandlingar med Ikea har facket begärt att få delta i företagets granskning av de egna transporterna för att komma till rätta med problemen. Facket anser inte att företaget tillmötesgått kraven och därför genomförs i dagarna protester på flera platser i Europa. På onsdagen skedde en protestaktion vid Ikea Kungens kurva utanför Stockholm.

Ikea skriver i mejl till Handelsnytt att det är mycket viktigt att förare som kör Ikeas produkter har goda och rättvisa arbetsvillkor. Företaget vill fortsätta dialogen med fack och transportföretag. Ikea och facket ska bland annat göra gemensamma stickprovskontroller, uppger Kaisa Lyckdal vid Inter Ikea Systems i Nederländerna.

Handels internationella ombudsman Karin Jungerhem delar till stor del Transports kritik.

– Vi tycker det ser bedrövligt ut. Ikea och alla andra företag ska ta ansvar för att arbetsvillkoren är schysta, även för dem som jobbar åt underentreprenörer.

Hon betonar att problemen i transportsektorn inte är begränsade till Ikea utan till stor del beror på utformningen av EU:s regelverk.

– För att verkligen komma till rätta med problemen krävs det skärpning av EU:s regler, säger Karin Jungerhem.