Gravida kvinnor som arbetar i kassa har haft störst anledning att oroa sig för giftiga kvitton. Bisfenol A misstänks kunna ge effekter på foster och små barn även i mycket låga doser.

EU-kommissionen har nu beslutat att förbjuda bisfenol A i kvittopapper, där det används som färgframkallare. Förbudet gäller från 2 januari 2020 i hela EU.

– Det är positivt. I dag har de flesta stora kedjeföretag bytt ut bisfenolkvittona, men de kan finnas kvar hos mindre arbetsgivare, säger Handels arbetsmiljöombudsman Krister Colde.

Kemikalieinspektionen föreslog ett svenskt förbud redan 2012. Krister Colde tycker det tagit för lång tid att förbjuda det riskfyllda ämnet, men anser att många arbetsgivare agerat bra.

– Förutom att byta papper har många vänt kvittoskrivaren mot kunden så att kassören slipper ta i kvittot.

Några av alternativen till bisfenol A kan också medföra risker. Det snarlika ämnet bisfenol S är fortfarande tillåtet, men EU-kommissionen utreder om även det bör begränsas.

Kemikalieinspektionen undersöker om Sverige behöver vidta åtgärder för att minska riskerna med andra bisfenoler. Myndigheten uppmanar företag att välja kvittopapper helt utan bisfenol.

Fakta

Bisfenol A

Bisfenol A är ett misstänkt hormonstörande ämne som används i vissa plaster och som färgframkallare i kvittopapper.

Sedan 2011 är bisfenol A förbjudet i nappflaskor i hela EU. I Sverige är det också förbjudet i barnmatsburkar och dricksvattenrör.

Stora butikskedjor som Ica, Coop, Axfood och Ikea gick över till bisfenolfria kvitton för cirka fem år sedan.