Det är dags att staten, parterna på arbetsmarknaden och försäkringskassan gemensamt verkar för en hälsosammare arbetsmiljö.

När sjukskrivningarna ökar men socialförsäkringens budget är densamma blir det allt fler som får ett negativt besked som ett brev på posten: Sjukpenningen indragen, ersättning medges ej. Mellan januari och september 2014 var det 14 000 personer som fick ett sådant negativt besked.

När en person genomgått alla kända rehabiliteringar och av flera läkare fått intyget ”ej arbetsför”, då  frågar Försäkringskassan: Kan du inte jobba om vi höjer eller sänker ditt arbetsbord?

Häromdagen träffade vi en före detta arbetskamrat, vi  kan kalla honom Rune. Hej Rune, hur är det att vara pensionär?

Jodå, svarade Rune, hade jag haft ett arbete som inte slet ut höfter och knän, och om jag hade sluppit diskbråck, då hade jag också kunnat vara en glad pensionär. Ja, jag är inte pensionär på riktigt, men med indragen sjukpenning fick jag ta förtida pensionsuttag.

Ett hårt arbetsliv premieras med ett hån från Försäkringskassan, samtidigt som finansministern säger att Sverige har en god ekonomi, ja till och med bättre en flera andra länder.

Inför 2017  har vi en önskan till alla fackliga organisationer:

Säg ja till att det skapas en hälsosam arbetsmiljö, och om det så krävs, kräv lagstiftning.

Låt aldrig mer sjuka få betala för besparingar.