LO-TCO Rättskydd är fackens egna juristbyrå och den instans Handels vänder sig till när förbundet behöver stämma en arbetsgivare i arbetsdomstol eller i tingsrätt. Det kan till exempel handla om utebliven lön eller en felaktig uppsägning.

Varje år samlar Rättsskyddet statistik över hur många ärenden som drivits samt hur mycket ersättning som betalats ut för respektive fackförbund. För Handels del avslutades totalt 115 ärenden 2016. I pengar lyckades Rättsskyddet få ut 7,5 miljoner i ersättning till Handels och dess medlemmar.

Jämfört med 2015 är det en rejäl minskning, i alla fall vad gäller ersättningen som då uppgick till hela 17 miljoner.

– Det är naturligt att det pendlar upp och ner, säger Claes Jansson, enhetschef på LO-TCO Rättsskydd. Handels driver också få försäkringsärenden hos oss, vilket är det som ger de stora pengarna.

Av de 115 ärenden som Rättskyddet drev 2016 rörde 105 fall arbetsrätt och endast tio försäkringsrätt. Handels driver ofta försäkringsärenden själva.

Totalt fick de fackförbund som anlitar LO-TCO Rättskydd in 151 miljoner kronor i ersättningar 2016. 2015 betalades 190 miljoner kronor ut, och 2014 hela 335 miljoner.

Boven i dramat är enligt Claes Jansson att allt färre ansöker om ersättning för arbetsskada.

– Förra året hade vi kanske 100 arbetsskadeärenden. För tio år sedan var det runt 500. Det är helt enkelt svårare att få en arbetsskada godkänd idag. Det ska anmälas, ansökas och man måste ha ett läkarutlåtande. Detta samtidigt som kunskapen hos både försäkringskassa och fackliga företrädare har blivit lägre, säger han.

Handels vill inte kommentera Rättskyddets siffror utan hänvisar till verksamhetsberättelsen för 2016 som släpps inom kort.

Fakta: Metall får ut mest

Fackförbunden som anlitar LO-TCO Rättsskydd är förutom de 15 LO-förbund där Handels ingår, 13 Saco-förbund och 15 TCO-förbund, och två övriga.

Bland LO-förbunden fick IF Metall ut mest pengar via Rättsskyddet (26,3 miljoner) följt av Kommunal (18,3 miljoner) Livs (14,3 miljoner) och GS (12,7).

Fakta: Handels ärenden via LO-TCO Rättsskydd

År        Nyanmälda     Avslutade       Ersättning

2016    78                    115                  7,5 Mkr           

2015    118                  96                    17 Mkr

2014    100                  83                    8 Mkr