Tomas Undin på Svensk Handel och Linda Palmetzhofer på Handels ska göra upp om nya löner och villkor för handelns anställda. De nya förhandlingsledarna för arbetsgivarna och facket byter avtalskrav på torsdag.

Vem är du och vad vill du åstadkomma i din roll?

LP: Jag var fackligt aktiv på Domus i Gustavsberg, blev ombudsman 1999 och valdes in i Handels förbundsledning 2014. Jag vill att anställda i handeln ska känna yrkesstolthet och tycka det är roligt att gå till jobbet. Bort från dagens situation med många tillfälligt anställda och en liten kärngrupp som ofta stressar sig sjuk.

TU: Jag är personalvetare och har företrätt arbetsgivare i snart 30 år på Atlas Copco och Teknikföretagen. Jag vill värna om ordningen där vi löser tvister i förhandlingar och inte i domstol. Handeln förändras med digitalisering och internationell konkurrens. Vi måste ha regler som gör det attraktivt att driva e-handel i Sverige.

Vad är viktigast i årets avtalsrörelse?

LP: Öka tryggheten för de anställda. Heltid ska vara norm. Efter Coopdomen i Arbetsdomstolen har frågan om hyvling av arbetstider blivit viktig.

TU: Att löneökningarna följer industrins märke och inte blir för höga. Att vi får ett nytt avtal för partihandel och e-handel. Frysta ingångslöner.

Vilken betydelse har frågan om hyvling av arbetstider?

LP: Efter domen om Coop i Örebro upplever människor som varit anställda länge att de har förlorat den trygghet de trodde de hade: Vem som helst kan tvingas gå ner i arbetstid. Vi kräver lagändring men måste också titta på frågan i avtalsförhandlingarna.

TU: Hyvling är inte ett stort problem för branschen. Frågorna löses bäst i förhandlingar och inte i domstol. Vi kan inte ha alltför många regler som bara gäller företag som har kollektivavtal, då vill allt färre företag ha kollektivavtal.

Hur ser du på LO-fackens samordnade krav?

LP: Det är väldigt bra att vi har en gemensam plattform med lönekrav som innebär en låglönesatsning. Det är en spännande ny modell där industrin ska sätta märket i både procent och kronor. Jag hoppas de gör vad de ska.

TU: Konstruktionen är ett brott mot den norm vi haft där industrin sätter märket i procent. Krontalskravet gör att löneökningarna procentuellt blir högre på företag där löneläget är lägre. Arbetsgivarna har inte tänkt träffa någon sådan överenskommelse.

2016 misslyckades fack och arbetsgivare i handeln med att komma överens om stora förändringar i partihandelsavtalet för lagerarbetare. Hur går det 2017?

LP: Vi behöver ett bra avtal som är anpassat efter branschen i dag. Om vi ska avstå från det lokala fackets makt över arbetstiderna måste vi hitta andra andra former av inflytande.

TU: Arbetstidsreglerna måste bli mer flexibla. Annars kan lager flyttas till andra länder eller andra avtal, som Transports. Vi inser att man behöver ge och ta i förhandlingarna.

I detaljhandelsavtalet infördes 2016 nya regler om anställdas inflytande, bemanningsplanering och trygga jobb. Behöver man ändra något av det i år?

LP: Vi har inte nått hela vägen fram i allt, men med ett ettårigt avtal har vi inte hunnit utvärdera eller ens tillämpa alla nya regler. Då är det svårt att utveckla just det.

TU: Vi kan inte peta i detaljer som vi beslutade om för ett halvår sedan. Även om många arbetsgivare ogillar regeln om att anställningar på allmän visstid måste vara minst 14 dagar.

Hur lyckas man i en förhandling?

LP: Man måste vara intresserad av att förstå vad motparten vill, då kan man också lättare beskriva sin egen bild. Det handlar inte om att vinna utan om att hitta en lösning.

TU: Man måste vara trygg i vad man företräder och förstå vad som är viktigt för motparten. Då kan man förstå var det går att hitta lösningar. Utgå från att folk menar vad de säger.

Ni har träffats några gånger för att lära känna varandra. Beskriv din motpart!

LP: Tomas är intresserad av att förstå den här branschen och verkar inriktad på att hitta lösningar. Det kan vara en fördel att komma in från ett annat håll – i hans fall från industrin.

TU: Linda har varit med i många år och även jobbat praktiskt i handeln. Hon kan avtalen utan och innan, har integritet och är ganska bestämd. Det är jättebra.

Nya förhandlingsledare

Linda Palmetzhofer

Ålder: 45 år.

Jobb: Förste vice ordförande och förhandlingsledare i Handels.

Lön: 70 365 kronor i månaden.

Familj: Särbo och 13-årig dotter.

Bor: Gustavsberg öster om Stockholm, i ett radhusområde jag drömt om sedan jag var barn.

Fritid: Påtar i trädgården och läser böcker. En favorit är Jag heter inte Mirjam av Majgull Axelsson.

 

 

Tomas Undin

Ålder: 55 år.

Jobb: Förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.

Lön: Vill ej uppge. Enligt Skatteverket tjänade han 1,5 miljoner kronor 2015.

Familj: Skild, har barn.

Bor: Lägenhet på Östermalm i Stockholm.

Fritid: Vill inte prata om privata saker, men gillar att läsa och tycker jättemycket om Leif GW Persson. Allra bäst är Linda – som i  Lindamordet (Efter intervjun frågar Tomas om vi kan stryka boktiteln, med hänsyn till hans motpart i förhandlingen.)