Nu börjar det ta form, projektet ”Greppa kollektivavtalet” som Handels och Svensk Handel enades om i avtalsrörelsen 2016. Under våren 2017 ska facket ha egna träffar för medlemmar runt om i landet för att diskutera hur man ser på frågan om heltid och deltid.

– Det kan vara möten och konferenser i klubbar och avdelningar om hur man kan utveckla tjänster med högre sysselsättningsgrad. Och hur man gör med dem som är nöjda med sin deltid, säger Handels avtalssekreterare Per Bardh.

Svensk Handel håller motsvarande träffar för sina medlemsföretag. Samtidigt arbetar fack och arbetsgivare tillsammans fram ett utbildningsmaterial.

I höst och nästa vår ska gemensamma utbildningar hållas för arbetsgivare och anställda. Projektet ska peka på goda exempel där företag lyckats öka andelen heltidstjänster och stora deltider.

– Det behövs fler än de som hittills lyfts fram, som Ikea och H&M, säger Per Bardh.

Projektets grundläggande budskap är att det går att skapa fler heltidstjänster om man utnyttjar de möjligheter som finns i detaljhandelsavtalet. Butikens bemanning och de anställdas arbetade timmar kan varieras mellan olika veckor och olika tider på året. De nya regler för bemanningsplanering som infördes i avtalet 2016 kan också vara ett nyttigt verktyg. På lågprisvaruhuset Gekås i Ullared ledde bemanningsplaneringen i höstas till att 60 personer nyanställdes och 80 deltidare fick fler timmar.

– Det visar vad man kan åstadkomma genom att se på personalbehovet på längre sikt, säger Per Bardh.

Projektet ska pågå till 2020. Varje år ska det göras en rapport som visar hur arbetet utvecklas.

Fakta

Deltid i detaljhandeln

67 procent av arbetarna i detaljhandeln jobbar deltid.

Av butiksanställda kvinnor är det sedan länge över 70 procent som jobbar deltid.

Bland män har andelen deltidsarbetande mellan 2008 och 2016 ökat från 41 till 53 procent.

Källa: SCB