Kan jag få tjänstledigt för att testa ett annat jobb?

Tyvärr inte. Vare sig lag eller kollektivavtal ger arbetstagare rätt till tjänstledighet för att prova på annan tjänst. Den enda luckan som finns är för långtidssjukskrivna. Har man varit sjukskriven över 91 dagar kan man ha rätt att ”testa arbetsförmågan” på en ny arbetsplats i rehabiliteringssyfte. Naturligtvis kan man göra en egen överenskommelse med sin arbetsgivare, men du har inte rätt att få ledigt.

Kan jag få tjänstledigt för studer?

Ja. Allt som rör tjänstledigt för studier regleras i studieledighetslagen, en lag som är väldigt generös. I princip så har arbetstagare rätt till så mycket tjänstledigt som studierna kräver. Det innebär att man även kan studera på halvtid och arbeta på halvtid om studierna är upplagda så. 

Kraven är att man måste ha varit anställd i sex månader samt att utbildningen har en fastställd studieplan. Att studera på egen hand är alltså inget giltigt skäl. Arbetsgivaren har också rätt att skjuta upp studieledigheten med max sex månader om ledigheten skulle störa verksamheten.

Kan jag få tjänstledigt för att vara hemma med allvarligt sjuk anhörig?

Du kan vara hemma med hänvisning till trängande familjeskäl. Enligt ett fall i arbetsdomstolen kvarstår den rätten så länge man kan styrka att närvaron hos den anhörige är ”absolut nödvändig”. Men eftersom det inte är kopplat till någon ersättning är det bättre att söka om närståendepenning från Försäkringskassan. Då får du också kompensation för den förlorade inkomsten.

I både detalj-, parti- och tjänstemannaavtalen finns permissionsdagar som ger anställda rätt till betald ledighet vid begravningar.

Kan jag få tjänstledigt för att starta eget?

Ja, under förutsättning att det är ens egen verksamhet och att det inte konkurrerar med arbetsgivaren. Tjänstledigheten måste också vara på heltid och gäller i max sex månader. Man ska också ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Vid tjänstledighet för näringsverksamhet ska chefen meddelas tre månader innan.

Kan jag få tjänstledigt för politiska uppdrag?

Ja, man har rätt till tjänstledigt för politiska uppdrag, men det ser lite olika ut beroende på uppdragets natur. Gäller det kommunpolitik regleras det i kommunallagen. Handlar det om riksdagsarbete är det regeringsformen som reglerar tjänstledigheten. Båda är dock väldigt frikostiga. Att läsa svenska för invandrare, SFI, och militärtjänstgöring är andra lagliga skäl till tjänstledigt.

Jag har rätt till tjänstledigt men chefen vägrar gå med på det ändå. Vad göra?

Orsakar tjänstledigheten någon störning på verksamheten så kan man få vara beredd att justera datumen. Annars är lagarna skarpt skrivna och arbetsgivare får inte neka hur som helst. Uppstår det ändå problem är det en förhandlingsfråga mellan fack och arbetsgivare.

Jag är tjänstledig men vill börja jobba igen. Vad gäller?

Vill man återgå i tjänst efter studier som pågått kortare än ett år har man rätt att börja jobba igen två veckor efter att man sagt till sin chef. Har man varit borta längre än ett år är det en månad som gäller. Handlar det om återgång efter näringsverksamhet ska man få börja jobba igen efter en månad.

Källor: Handels Direkt, Skatteverket, Notisum.