Efter en lång tids arbetslöshet blev hon glad när arbetsförmedlingen matchade henne med en frans- och brynsalong, ett arbete hon är utbildad för. Av arbetsförmedlingen fick hon veta att trots att salongen inte har kollektivavtal så skulle hon få kollektivavtalsliknande lön, ett krav som gäller alla som anställer arbetskraft med nystartsjobb.

Redan efter första lönen såg hon att ob:t inte var inräknat. Enligt salongens ägare fick ingen av de anställda ob varken kvällstid eller helg. Det ingick inte i salongens avtal med sina anställda.

– Jag tyckte det var märkligt, alla andra arbetsplatser jag varit på har haft ob. Jag trodde också att arbetsförmedlingens regler gällde oavsett vad ägaren sa. Så jag jobbade på.

Men ob:t fortsatte att utebli och arbetsmiljön var usel. Arbetsstolen gick inte att anpassa till hennes längd så hon fick stå och jobba.

– Jag stod och gjorde trådning och brynfärgningar hela dagarna, framåtlutad på ett stenhårt golv. Jag har fortfarande ont i ryggen och går på sjukgymnastik.

Arbetssituationen blev till slut ohållbar. Efter en tids sjukskrivning tog hon ut sin semester och sa sedan upp sig.

– Det var när jag skulle få min slutlön som jag till slut kopplade in facket för att få hjälp.

Handels stämmer nu salongen i Arbetsdomstolen. Sammanlagt har stylisten förlorat mer än 20 000 kronor i ob, vilket facket kräver att hon ska få tillbaka. I stämningen ingår också drygt 6 000 kronor för utebliven sjuklön och för låg semesterersättning. Arbetstvisten drivs av LO-TCO Rättsskydd.

Enligt Gabriella Bouizgarne, chef på Arbetsförmedlingen östra Göteborgsregionen, har kraven hårdnat på de företag som anställer personer med nystartsjobb.

– Från och med första februari i år kräver vi att företagen ska ha tecknat kollektivavtal. Tidigare räckte det med att de hade kollektivavtalsliknande löner. När det uppstår tvister mellan anställd med nystartsjobb och arbetsgivare hänvisar vi till facket. 

Fakta

Ob enligt Skönhetsvårdsavalet

Måndag – fredag 18.15-20: 50%

Måndag – fredag efter 20: 70 %

Lördagar efter 12 samt

sön och helgdagar : 100%