Anställningsformen allmän visstid ska tas bort helt ur lagen, eller regleras via kollektivavtal. Det föreslår Socialdemokraternas partistyrelse att kongressen ska besluta om i april. Det skulle innebära att det alltid ska finnas ett objektivt godtagbart skäl för en visstidsanställning, som att man har ett tillfälligt behov av extra personal. 

Socialdemokraternas förslag går hand i hand med vad Handels tycker. Men facket saknar förslag på hur man genom lagen kan förbjuda hyvling, när arbetsgivare drar ner på timmar för anställda utan hänsyn till turordning eller uppsägningstid. Coop-domen i höstas blev ett exempel på att lagen behöver ändras, enligt Handels.
– Det är en väldigt stor skillnad att leva på en deltidslön i stället för en på heltid. Det är oerhört allvarligt att en anställds livsvillkor kan ändras från ena dagen till en annan, ingen går längre säker på arbetsmarknaden. Om vi nu lyckas lösa frågan i avtal så måste lagstiftningen anpassas till det, i synnerhet då det är lagen som möjliggör detta oacceptabla beteende bland arbetsgivare, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson i ett pressmeddelande.