I dag, tisdag, har Handels bytt avtalskrav med Arbetsgivareföreningen KFO inför förhandlingarna om nya kollektivavtal för anställda i kooperationens butiker, stormarknader och lager. Fackets krav liknar dem man ställer i förhandlingarna med Svensk Handel. Men det finns skillnader.

– Vårt fokus på heltid är ännu större här, säger Handels avtalssekreterare Per Bardh.

Precis som i förhandlingarna med Svensk Handel kräver Handels av KFO att de anställdas skydd stärks när arbetsgivaren vill ”hyvla” anställningskontrakten, det vill säga minska arbetstiden.

Handels kräver också stärkt rätt till heltid för kooperationens anställda. Arbetsgivaren måste ha objektiva skäl för att anställa på deltid, och de som i dag arbetar deltid ska långsiktigt kunna få fler timmar med hjälp av bemanningsplanering.

Hyvlingsmålet som Handels förlorade i Arbetsdomstolen i höstas gällde Coop Forum i Örebro.

– Det är Coops agerande vid hyvling som gör att vi nu agerar. Många anställda har trott att man har starkare skydd än domen visade att man har. Vi märker att vi måste skydda arbetet bättre, säger Per Bardh.

Fackets övriga avtalskrav är samma eller likvärdiga för kooperativa butiker som i privata: 750 kronors löneökning, lika stor höjning av minimilönerna, ökad semester. Man vill också förbättra tjänstepensionen för deltidsanställda genom att de får lika stora pensionsavsättningar som heltidsanställda.

Avtalsförhandlingarna för kooperationens anställda inleds i början av april, efter att avtal träffats med Svensk Handel om privata butiker och lager.

Mellan Handels och KFO finns tre kollektivavtal: Ett för mindre butiker, ett för stormarknader och ett för lager och chaufförer. Avtalen omfattar sammanlagt 13 000 anställda. Nuvarande avtal löper ut 31 mars.

Läs om arbetsgivarnas krav här.

Fakta

Handels avtalskrav

Löneökningar med 750 kr/mån och heltidsanställd.

Lägstalönerna höjs lika mycket.

Bättre pension. Deltidsanställda ska få lika stora pensionsavsättningar som heltidare.

Fler semesterdagar.

Komma till rätta med ”hyvling”. Turordningsregler och uppsägningstid ska gälla om en anställd omplaceras till en tjänst med färre timmar.

Stärkt rätt till heltid. Arbetsgivaren måste ha objektiva skäl för att anställa på deltid. Genom bemanningsplanering ska dagens deltidsanställda på sikt kunna få fler arbetstimmar.