Makten över arbetstiden är en grundläggande stridsfråga i avtalsförhandlingarna för fackförbunden inom LO. Så också för Handels i förhandlingarna för de anställda på lager och butiker. Arbetsgivarnas krav på flexibilitet står mot de anställdas önskan om trygghet och inflytande.

I förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för lager och e-handel kräver Svensk Handel att få hela makten över när arbete ska utföras. Arbetsgivarna vill kunna förlägga arbetstid årets alla dagar mellan klockan 05 och 24 med ob-ersättning som regleras i det centrala avtalet.

I dag kräver lagerarbete på kvällar och helger att arbetsgivaren kommer överens med det lokala facket om villkor och ersättning. Det ger facket en maktposition som Handels lagermedlemmar absolut inte vill lämna ifrån sig utan att få något värdefullt i gengäld. På kravlistan finns både kortare arbetstid, fler semesterdagar, fasta heltidsjobb som norm och större inflytande över när arbetsgivaren anlitar bemanningsföretag.

I detaljhandeln har arbetsgivarna redan stora möjligheter till flexibel bemanning. För många butiksanställda är problemet i dag att man har mindre arbetstid än man önskar, att man ständigt tvingas jaga extra timmar och har svårt att planera sin tid och ekonomi.

Hyvlingsdomen i Arbetsdomstolen i november visar att arbetsgivaren har rätt att minska din arbetstid från en dag till en annan utan hänsyn till turordning och uppsägningstid. Denna maktbalans vill Handels jämna ut genom avtalsregler som stärker de anställdas anställningsskydd.

2016 fick butiksanställda mer makt över arbetstiden genom flera nyheter i detaljhandelsavtalet: Arbetsgivaren och facket ska prata ihop sig om schema och bemanning, varje anställd får peka ut fem dagar per år då man vill slippa vara schemalagd, anställningar på allmän visstid ska vara minst 14 dagar. Tillsammans driver Handels och Svensk Handel ett projekt för att skapa fler heltider och stora deltider.

I årets avtalsrörelse kräver Handels att fasta heltidsjobb blir norm för butiksanställda och att de får ännu mer inflytande över sin arbetstid. Dessutom önskar man fler semesterdagar.

Den 1 april vet vi förhoppningsvis hur denna rond av dragkampen mellan fack och arbetsgivare slutar. Då ska nya kollektivavtal börja gälla för anställda i butiker och lager.

Vad är viktigast för er vad gäller arbetstiden?

Emma Kjellerby, klubbordförande, Åhléns Uppsala.

– Dels är det arbetstidsmåttet. Vi har i alla fall 20 stycken av 70 som jobbar halvtid. Heltiderna är väldigt få och det är många som valt att sluta på grund av det. Men hyvlingen är också viktig. Vi är inte drabbade än, men risken är att det dyker upp på fler och fler arbetsplatser.

Charlotte Larsson, klubbordförande, Ica Supermarket Tvååker

– För vår del så förhandlar vi just nu ihjäl oss om arbetstidens förläggning. Skrivningarna om bemanningsplanering stärktes i förra avtalet. Det ska vara mer rättvist fördelat, speciellt kvällar och helger. Vi är många småbarnsmammor som drabbas av orättvisa scheman, men tyvärr har vi inte kunnat komma överens för fem öre. Det kanske är för nytt, någon måste gå först och testa avtalet.

Mia Hultgren, klubbordförande, Pressbyrån Karolinska Universitetssjukhuset (tjänstledig)

– Scheman har varit ett problem för oss. Vi har inte fått dem i tid. Även om vår arbetsgivare är flexibel vad gäller byten så saknas det långsiktiga tänket. Det här med hyvlingen är också fruktansvärt. Vi har redan en stor obalans i branschen, och det spär på det ännu mer. Det är sorgligt att man inte får känna någon grundtrygghet.

Jörgen Andersson, vice klubbordförande, Dagab lager Göteborg

– Jag jobbar på lager och då ligger frågan om bemanningsföretag extra varmt om hjärtat. Vi vill också behålla vårt veto om arbetstidsreglerna. Men om det ska bytas bort kräver vi heltid som norm samt lokala överenskommelser vid inhyrning. I grunden ska vi sträva efter att det inte ska jobbas dygnet runt. Först och främst ska det skötas dagtid.

Michael Sjörén, klubbordförande, Axfood Närlivs lager Tyringe

– Arbetstid är en maktfråga. Och för oss på lager den enda fråga där arbetsgivaren är skyldig att förhandla med oss på riktigt. För att släppa det vill vi ha mer inflytande i utbyte, till exempel vad gäller inhyrd personal. Förläggning av arbete på röda dagar är en annan viktig fråga. Än så länge sköts det frivilligt, eller med övertid. Men det vill arbetsgivaren ändra på.

Ruth Ericsson, klubbledamot, Coop Extra Haparanda

– Framför allt är det frågan kring mer tid. De flesta av mina kollegor har ett anställningsavtal på 20 timmar i veckan. De vill ha mer timmar. Vi tycker att vi borde vara fler och ha mera tid för arbetsuppgifterna. Det är viktigt att det fackliga arbetet om rätten till heltid fortsätter.

Gülay Demirkiran, klubbordförande, Mio Kungens kurva

– Vi vill ha mer inflytande i schemaläggningen. De fem fridagarna räcker inte, och det förekommer en del favoriseringar. När man tar upp frågan möts man av ”Vi hör vad ni säger, men vi kan inte tillfredsställa alla” – den sortens attityd. Vi har öppet sju dagar i veckan. Man vill ha ett liv också, inte bara jobba. Hyvlingsfrågan är också viktig men det här är mer vardag för oss.

Annika Larsson, klubbordförande, Kappahl Valbo

– Vår butik ligger i ett köpcentrum så arbetstiden är ju som den är. Det vi brinner mycket för är mer semester. Vi är flera som har jobbat här i många år så det skulle verkligen värdesättas. Statligt och kommunalt anställda får ofta fler dagar med åren. Handeln har haft de här 25 dagarna sedan urminnes tider. De räcker inte.

Adam Rachid, klubbordförande, Stora Coop Lund

– Framförallt är det heltidsfrågan. Vi träffar avtal som säger att heltid ska vara norm, men kooperationen gör något annat. Det visar ju det här med hyvlingen, det går stick i stäv med vad man kommit överens om. I vår region har vi haft mycket nedskärningar på sistone, och för att kunna rädda jobben har folk tvingats ner i tid. Just på vår butik fungerar det ändå bra. Så gott som alla har fått gå tillbaka till den tid man vill ha.

Hanna Larsson, klubbordförande, Clas Ohlson Skövde

– Frågan om heltid helt klart. Här har vi tre heltidare av totalt tolv anställda. Jag själv har 65 procent, andra bara 15. Vi borde kunna höja upp medarbetare så att alla får en skälig lön. Scheman sköts rätt bra, jag granskade dem för några veckor sedan och jag tycker att man tar hänsyn till våra önskemål.

Striden om tiden – satsning av elva fackförbundstidningar

”Striden om tiden” är en gemensam satsning mellan elva fackförbundstidningar inom LO för att lyfta en av de viktigaste frågorna i avtalsrörelsen. Alla tidningar skriver ur sina läsares perspektiv, men alla utifrån ämnet arbetstid.

Tidningarna som deltar är:

www.elektrikern.se

www.fastighetsfolket.se

www.hotellrevyn.se

www.ka.se