Löneökningarna i det nya avtalet är högre än Svensk Handel hade önskat.

– Det är en nivå som blir tuff för många företag, men vi har levererat ett avtal inom ramen för märket, säger Karin Johansson.

Lägstalönerna höjs lika mycket som utgående löner – tvärt emot arbetsgivarnas krav att inte alls höja lägstalönerna.

– Vi hade velat teckna ett avtal med lägre höjning av lägstalönerna, men något sådant fanns inte till salu när vi gjorde upp i natt, konstaterar Svensk Handels förhandlingschef Tomas Undin.

Han pekar på att det nya avtalet för lager och e-handel som ger arbetsgivarna en större makt över arbetstiderna är värt så mycket för Svensk Handel att det motiverar vissa eftergifter.

De nya reglerna för hyvling är också en eftergift från arbetsgivarnas sida.

– Det var en fråga som Handelsanställdas förbund var beredda att gå till konflikt på. Nu har den fått en lösning i kollektivavtalet som jag tror att båda parter kan acceptera.