– Vi är glada och stolta! Vi har kommit överens om avtal som följer LO-samordningen och ger en rejäl låglönesatsning, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Anställda i butik, på lager och e-handel har fått nya kollektivavtal. De är treåriga och lönerna ökar under de tre åren med 515, 525 respektive 535 kronor per månad. Lägstalönerna höjs lika mycket – tvärt emot Svensk Handels krav att lägstalönerna inte ska höjas alls.

När det gäller frågan om hyvling har Handels fått igenom avtalsregler som ger en viss lindring till de anställda när arbetsgivaren vill minska deras arbetstid. Minskningen av timmar ska inte kunna ske från en dag till en annan. Anställda får omställningstid som motsvarar uppsägningstiden i las.

– Det är ett första steg för att lindra smällen för dem som utsätts för hyvling. Men vi har inte löst frågan, kampen mot hyvling fortsätter, säger Susanna Gideonsson.

Förutom löneökningarna höjs avsättningarna till tjänstepensionen med 0,6 procent av löneutrymmet år två och tre under avtalsperioden.

För butiksanställda ökar inflytandet vid schemaläggning. Arbetspass ska om möjligt vara minst fem timmar långa, och om chefen och den anställde inte är överens om schemaförslaget ska förhandling inledas.

– Det är en stor framgång, säger Handels förste vice ordförande Linda Palmetzhofer.

Parterna har enats om en helt nytt avtal för lager och e-handel. Enligt det nya avtalet kan arbetsgivaren förlägga arbetstid mellan klockan 05 och 24. Det lokala facket garanteras dock inflytande över schemaläggning och bemanning genom särskilda förhandlingsregler.

För de företag som i dag har partihandelsavtalet eller postorderavtalet börjar det nya avtalet gälla 1 januari 2019. På arbetsplatser som i dag har lokala överenskommelser gäller särskilda övergångsregler för de som i dag är anställda. Dessa regler gäller ända till och med 2029.

– De som i dag är anställda har skydd för sina villkor under lång tid framöver. Vi har också skrivit in att arbetsgivaren ska ha objektiva skäl för att ha tidsbegränsade anställningar. Det är en framgång för oss, säger Handels avtalssekreterare Per Bardh.

Fakta AVTALEN I KORTHET

Anställda i butik, på lager och e-handel har fått nya kollektivavtal. Gäller från 1 april 2017.

Lön: Avtalen ger löneökningar på totalt 1 575 kronor fördelat på tre år: 515 kronor per månad år ett, 525 kronor år två respektive 535 kronor år tre. Lägstalönerna höjs lika mycket.

Hyvling: Minskning av arbetstid ska inte kunna ske från en dag till en annan. Anställda får omställningstid som motsvarar uppsägningstiden i las.

Pension: Avsättningarna till tjänstepensionen höjs med 0,6 procent av löneutrymmet år två och tre under avtalsperioden.

Arbetstid: För butiksanställda ökar inflytandet vid schemaläggning. Arbetspass ska om möjligt vara minst fem timmar, och om chefen och den anställde inte är överens om schemaförslaget ska förhandling inledas.

Nytt avtal: Parterna har enats om en helt nytt avtal för lager och e-handel. Enligt det nya avtalet kan arbetsgivaren förlägga arbetstid mellan klockan 05 och 24. Det lokala facket garanteras dock inflytande över schemaläggning och bemanning genom särskilda förhandlingsregler.

För företag som i dag har partihandels- eller postorderavtalet och slutit lokala överenskommelser gäller särskilda övergångsregler.