Socialdemokraterna ska verka för en förändring av lagen om anställningsskydd, las, så att anställda skyddas mot hyvling. Detta förslag lade partistyrelsen fram för S-kongressen under måndagsförmiddagen. Det officiella beslutet klubbades senare under kvällen.

– Det är en seger ur flera aspekter. Vi ser nu att Socialdemokraterna tar till sig de problem som finns på den kvinnodominerade arbetsmarknaden. Man ser dem och man är beredd att göra något åt dem, säger Handels förbundsordförande Susanna Gideonsson.

Beslutet går emot partistyrelsens tidigare linje som var mer inriktad på att låta fack och arbetsgivare finna en lösning på hyvlingsfrågan, alltså när arbetsgivare drar ner på anställdas timmar utan hänsyn till uppsägningstid och turordning. Men efter stark press från fackligt håll har man nu alltså tänkt om.

Partiets officiella hållning är numera att ”det skydd arbetstagare har mot uppsägningar ska gälla även då arbetsgivare avser att minska antalet timmar på anställningskontraktet”. Kongressen godkände också en motion som innebär att partiet ska jobba för att hyvling ska lagstiftas bort i las.

– Många beslut som togs i går är riktigt bra, säger en märkbart nöjd Susanna Gideonsson.

– Vi har fått en bättre skrivning när det gäller allmän visstidsanställning. Ytterligare en stor framgång är vinster i välfärden – en fråga som vi i Handels var först med att lyfta på LO-kongressen 2012. Nu äntligen är vi i mål med det också.

Vad som nu händer med hyvlingsfrågan är dock långt ifrån klart. Eftersom Socialdemokraterna och de rödgröna saknar majoritet i riksdagen måste man söka stöd för en lagändring hos de borgerliga partierna.

– Vi vet hur det parlamentariska läget ser ut och vi förväntar oss inga underverk. Men man kan jobba med det på andra sätt, genom utredningar, genom närliggande frågor som till exempel deltidsstämpling i a-kassan. Nu kan vi som förbund också gå ut i valåret och säga att det finns ett parti som tar våra frågor på allvar, säger Susanna Gideonsson.

Det politiska läget till trots. Enligt David Eklind Kloo, samhällspolitisk ombudsman på Handels, finns det ändå en viss förhoppning om att de borgerliga ska ställa sig bakom en förändring av las.

– Fråga vilken högre tjänsteman som helst om han eller hon tycker det är rimligt att arbetsgivare ska kunna plocka bort 25 procent av ens sysselsättningsgrad från en dag till en annan; de kommer att säga nej. Det borde finnas incitament att titta på frågan, säger David Eklind Kloo.

Fakta: Fackliga framgångar på S-kongressen

  • Socialdemokraterna backar Handels krav på att stoppa möjligheten till hyvling, det vill säga när anställda får gå ner i timmar i ett slag, utan uppsägningstid eller turordning. Partiets riktlinjer har ändrats till att man numera anser att ” det skydd arbetstagare har mot uppsägningar ska gälla även då arbetsgivare avser att minska antalet timmar på anställningskontraktet”. Samtidigt har kongressen godkänt en motion som säger att partiet ska arbeta för att förändra LAS så att hyvling blir en omöjlighet.
  • Ett förbud mot vinster i välfärden ska gälla hela välfärdssektorn, inte bara skolan som partistyrelsen först föreslog. LO har drivit på i frågan.
  • Anställningsformen allmän visstid ska tas bort ur LAS. Det beslutades i princip redan vid S-kongressen 2015, men nu har skrivningen i partiets riktlinjer blivit ännu striktare.
  • Socialdemokraterna tycker nu att arbetsgivare ska bekosta jobbkläder, en fråga som drivits hårt av Kommunal.