Kollektivavtalen för anställda i kooperativa butiker, stormarknader och lager blev klara på onsdagen. Precis som i det privata detaljhandelsavtalet ska den som utsätts för hyvling, alltså får sina timmar neddragna, få en omställningstid som motsvarar uppsägningstid.

– Det var rätt givet att vi skulle få igenom det, men vi har haft bra diskussioner och fått in två andra skrivningar, säger Handels förste vice ordförande Linda Palmetzhofer.

Vid en omorganisation ska arbetsgivaren i första hand se över möjligheten att öka antalet timmar på de anställdas kontrakt. Det kan till exempel ske genom att vissa hela tjänster tas bort i stället för att flera får färre timmar.

– Det blir ytterligare ett verktyg och det förtydligar vår ambition att sträva mot fler heltider, säger Linda Palmetzhofer.

Vid bemanningsplaneringen som görs varje år ska arbetsgivare och fack se över om det finns ett permanent behov av fler timmar, om det är stor skillnad mellan timmarna på de anställdas kontrakt och faktiskt arbetade timmar. Deltidare ska kunna få mer arbetstid.

– Vi har sett att det har förekommit mycket mertid på arbetsplatser som har hyvlat. Om det är så kan det finnas skäl att öka antalet timmar på kontrakten.

Handels betonar att de inte nöjda med regleringen av hyvlingen, utan att facket fortsätter driva på politikerna för en ändring av lagen om anställningsskydd.

De nya kollektivavtalen ger samma löneökningar som i dem för privata butiker och lager, och följer LO-samordningen, vilket också innebär en låglönesatsning. Samma pensionslösning ska gälla, en ökning av avsättningen till avtalspensionen med 0,6 procent.

Avtalet innehåller också möjlighet till facklig introduktion för nyanställda.

Arbetsgivarparten KFO är nöjd med en satsning på lokal lönesättning.

– Vi är nöjda med avtalet som ligger i nivå med det så kallade märket. Lokalt lönearbete har länge varit en viktig fråga för den kooperativa handeln. Därför är vi glada att våra arbetsgivare har fått bättre förutsättningar att göra lokala fördelningar av det totala löneutrymmet, säger förhandlingschef Magnus Lindström, i ett pressmeddelande.

Det lokala löneutrymmet, 40 procent, är större i förhållande till den totala löneökningen. Mer ansvar läggs dessutom på de lokala parterna att hitta överenskommelser i löneförhandlingarna.

Avtalet ger också anställda en fjärde fridag, som den anställda kan välja när den ska tas ut.

En gemensam arbetsgrupp ska jobba med att ta fram idéer till ett nytt avtal för lager, distribution och e-handel inom kooperationen.

Vad tycker du om nya avtalet?

Inga-Lill Peterzon, fackombud på Coop Konsum i Bureå:

– Vi har precis pratat lite om det här på jobbet. Det är lika mycket pengar som i avtalet med Svensk Handel men vad jag förstår en lite starkare skrivning om hyvlingar. Men vi är inte 100 procent nöjda, vi vill inte att det ska kunna gå till så alls och vi kommer fortsätta jobba mot hyvlingar. Vi har inte haft problem med det här på butiken, med det kommer närmare och närmare och man kan aldrig känna sig riktigt trygg. Jag hade också önskat mig fler semesterdagar i det nya avtalet.

Tor Elling, klubbordförande på Celab, Coops lager utanför Stockholm:

– Det är lite för tidigt för mig att säga, jag har inte hunnit sätta mig in i det än. Den största frågan för oss är den om hyvlingar och där skulle jag ha velat se starkare regler mot det. Vi har ännu inte råkat ut för hyvling här på lagret. Men det brukar börja i butikerna och sen sprida sig. Vi är rädda att det ska komma hit.

Fakta

Avtal mellan Handels och KFO

Avtalet gäller från 1 april 2017 till 31 mars 2020.

Lön: Månadslönerna ökar med totalt 1 575 kronor på tre år. Minimilönerna ökar med samma belopp. Varje anställd är garanterad 60 procent av höjningen, 40 procent fördelas i en lokal lönepott. Den individuella potten är dubbelt så stor som i avtalen med Svensk Handel, där den är 20 procent. En part som vill säga nej till den föreslagna fördelningen i den lokala löneförhandlingen måste motivera det.

Hyvling: Anställda i butik och stormarknad får omställningstid som motsvarar uppsägningstiden i las, precis som i detaljhandelsavtalet. Dessutom ska arbetsgivaren vid omorganisation i första hand se över möjligheten att öka antalet timmar på de anställdas kontrakt. Och inför den årliga bemanningsplaneringen ska parterna se över hur stor skillnaden är mellan kontrakterade timmar och timmar som utförs. Om skillnaden är stor kan det finnas anledning att höja antalet timmar på de anställdas kontrakt.

Pension: Avsättningarna till tjänstepensionen höjs med 0,6 procent av löneutrymmet under avtalsperioden till 5,3 procent.

Fridag: Antalet dagar som en anställd kan begära att slippa bli schemalagd höjs från tre till fyra per år (dessutom har man sedan tidigare rätt att be att slippa jobba på första maj samt antingen julafton eller nyårsafton).

Lageravtalet: Ska ses över grundligt av fack och arbetsgivare i en gemensam arbetsgrupp.

Fakta

Mellan Handels och KFO finns tre kollektivavtal: Ett för mindre butiker, ett för stormarknader och ett för lager och chaufförer.

Avtalen omfattar sammanlagt 13 000 anställda.