I rapporten ”Hur lönsam är handeln” försöker Handels utredningsgrupp ännu en gång få svar på frågan hur det egentligen går ekonomiskt för handeln. Mycket bra, visar det sig. Mellan 2013 och 2015 har lönsamheten ökat med 37 procent.  

– I tidigare rapporter har vi tittat på alla vinster, även överföringar mellan olika bolag. Nu fokuserar vi på den direkta försäljningen, säger Handels chefsekonom Stefan Carlén och fortsätter:

– Bilden är att handeln är pressad, att lönsamheten är dålig och att man skurit ner på personal. Vi har en annan bild, vilken vi nu fått svart på vitt. Tvärtom så märks en kraftig ökning av lönsamheten, cirka 37 procent på två år. Det går även bra för mikro-, små- och medelstora företag. Den dystra bilden är alltså felaktig.

Det här är ju ett återkommande trätoämne. Ni säger si, Svensk Handel säger så. Det blir också ett slagträ i avtalsrörelsen. Vem ska man tro på egentligen?

– Vårt intresse är att få en realistisk bild. Går en bransch bra ska man säga det, och den gör det. Men vi säger också att det här sannolikt inte kommer fortsätta i all framtid. Vi kommer att se en stabilisering eller till och med en minskning. Jag vill också tillägga att vi släppte den här rapporten efter att kollektivavtalen var klara.

Så man ska lita på Handels?

– Man ska lita på fakta. Det är det vi försöker presentera. Vi och arbetsgivarna har olika intressen så klart. Men hade det visat sig att det hade gått dåligt så hade vi skrivit det.

Om du skulle sätta en diagnos på handeln, från kärnfrisk till döende. Var landar vi ungefär?

Om man ser till branschen som sådan är den frisk. Vi har god lönsamhet, och omställningen mot e-handel är stark, vilket även det kan ses som ett friskhetstecken. Men vi har utmaningar vad gäller arbetsmarknaden, den slimmade bemanningen, hyvlingen och så vidare. Helt sjukt är det inte, men vi har många sjukskrivna!

Vi fortsätter på det medicinska spåret. Vad sätter du för diagnos på Svensk Handel? Är de möjligen hypokondriska då?

– Jag vill avhålla mig från att diagnostisera min motpart. Fakta kommer att vinna i slutänden. Vi hade en diskussion om deras Handelsbarometer förra året (arbetsgivarorganisationens enkätverktyg som mäter handlarnas inställning till branschen, reds. anm). De ändrade sin metod efter det. Men det är en sak att ändra metod och en annan att ändra sig i uttryckssätt. Tittar man på rubrikerna tror man fortfarande att det är nattsvart.