Du menar att frisörer och handbollsspelare har en del gemensamt. Vad?

– Ömma axlar, armar och nacke.

– Jag och en forskargrupp studerar bland annat idrottsmedicin och när vi tittat på smärta hos handbollsspelare ser vi att de har samma besvär som många frisörer. Den höjda armen, som är en typ av statisk rörelse kan vara förklaringen. Det är i alla fall vad vi tror, och ska undersöka.

Så det var genom handbollsspelarna du började intressera dig för frisörers smärta?

– Det kan man säga. Nu är jag mycket intresserad av att se hur frisörers smärta ser ut. Var på kroppen de har ont och i vilka situationer. Jag vill också veta hur de frisörer som inte känner smärta eller andra besvär har det, som jämförelse.

Hur ska du ta reda på det?

– I början av maj kommer alla frisörer som är medlemmar i Handels att få en webbenkät från Karolinska Institutet med frågor om arbetsmiljö och hälsa. De frisörer som är med i Sveriges frisörföretagare kommer att få samma frågor. Om alla 7 000 som får meddelandet svarar så får vi en väldigt bra uppfattning om hur frisörer mår rent fysiskt.

Vad kommer det att innebära om man svarar?

– Det finns inga nya studier inom detta område, de som finns är 20 år gamla och inte gjorda i Sverige. Vi behöver veta mer. Det finns en hel del studier om allergier, luftvägar och hudproblem. Men väldigt lite om smärttillstånd.

– I steg två väljer vi ut en mindre grupp frisörer som vi följer under 18 månader.

Vad händer sen?

– Förhoppningsvis kan vi komma fram till bra metoder på hur belastningsskador hos frisörer kan förebyggas och behandlas. Precis som vi gör med handbollsspelarna.