1 maj räknas som en helgdag. Enligt detaljhandelsavtalet ska du därmed ha 100 procents ob hela dagen.

Butiksanställda inom kooperationen har också 100 procents ob. Man har även rätt till en arbetsfri dag den 1 maj om så önskas. Detta ska dock framföras i samband med att årsarbetstidschemat bestäms alternativt minst två månader i förtid. Vill du vara ledig nu kan du alltså inte räkna med det.

Observera att reglerna endast gäller butiker med kollektivavtal. Saknar din arbetsplats avtal är du inte garanterad varken ob eller fridagar.

Källa: Detaljhandelsavtalet/KFO-avtalen för butiker och stormarknader.