Inte för att demonstrationstågen kommer att bli täta denna andra coronavår. Men 1 maj, som i år infaller på lördag, räknas som en helgdag. Som anställd i privat butik med detaljhandelsavtalet ska du därmed ha 100 procents ob hela dagen.

Butiksanställda inom kooperationen har också 100 procents ob. Man har även rätt till en arbetsfri dag den 1 maj om så önskas. Detta ska dock framföras i samband med att årsarbetstidschemat bestäms alternativt minst två månader i förtid. Om du kommer på nu att du vill vara ledig på lördag kan du alltså inte räkna med det.

Extra timmar på lager

Även du som jobbar i lager och e-handel har 100 procent ob på röda dagar som 1 maj. Om du har ordinarie arbetstid på en lördag som är röd dag ska du dessutom ha åtta timmar i tidbanken, så att du kan vara ledig en annan dag.

Observera att reglerna endast gäller arbetsplatser med kollektivavtal. Saknar din arbetsplats avtal är du inte garanterad vare sig ob eller fridagar.

Källa: Detaljhandelsavtalet och avtalen för kooperativa butiker och stormarknader. Lager- och e-handelsavtalet.