ARBETSTID. Arbetsgivaren har rätt att förlägga arbetstid mellan 05 och 24 alla veckans dagar. Tidigare gällde 06 till 18 på vardagar plus lördag förmiddag. Arbetstiderna ska förhandlas med facket, men kravet på överenskommelse (”det fackliga vetot”) gäller inte längre.

Arbetstiden är i snitt 40 timmar per vecka under en beräkningsperiod om 13 veckor. Veckoarbetstiden får variera med max fem timmar upp eller ner.

Den som jobbar på helgdagar och aftnar får timmar insatta i en tidbank, som kan användas för att ta ut ledighet andra dagar.

Jul-, nyår- och midsommarafton är stängda dagar. Avsteg kan göras genom lokal överenskommelse mellan facket och arbetsgivaren. Varje arbetstagare ska vara ledig minst 26 sammanhängande lördagar och söndagar under året.

Carolina Miliander, klubbordförande på Ahlsells lager i Hallsberg, är kritisk till att Handels förhandlat bort det lokala fackets arbetstidsveto.

– De har tagit det bästa verktyget i verktygslådan för oss! Nu blir vi mycket svagare i förhandlingen med arbetsgivaren och kan tvingas till sämre arbetstider, säger hon.

På Ahlsell har man hittills arbetat tvåskift måndag till fredag och alltså varit ledig alla helger.

OB-ERSÄTTNING. Är mellan 40 och 100 procent av timlönen och betalas ut enligt en tabell i det centrala avtalet. Ob-ersättningen gäller för anställda som inte omfattas av övergångsregler.

Måndag        00–06            70%
Må–fre          06–07            40%
Må–fre          18–23            40%
Må–fre          23–06            70%
Lördag          00–07           70%
Lördag          07–23           40%
Sön/helg       00–24           100%            

ÖVERGÅNGSREGLER. Personer som varit anställda före 1 april 2017 och jobbar på en arbetsplats med lokala överenskommelser som har högre ob-ersättning än det nya avtalet säger, får behålla sina gamla villkor under en övergångsperiod. Periodens längd beror på hur länge man varit anställd. Den som anställdes före 2009 får behålla sitt ob ända till och med 2029.

Även detta är Carolina Miliander kritisk till, trots att övergångsreglerna gynnar de som i dag är anställda på Ahlsell.

– Det är ren diskriminering! Hur tror de att vi ska kunna värva nya medlemmar när de nya får sämre villkor än redan anställda? säger Carolina Miliander.

INFLYTANDE. Ambitionen är att företagen ska bemanna lagren med egen heltidsanställd personal utifrån bemanningsplanen och de anställdas önskemål.

Arbetstagare får komma med önskemål om fem fridagar under året och hur man vill jobba på sena kvällar och helger.

En gång om året ska facket och företaget förhandla om bemanningsplaneringen. Var tredje månad ska de följa upp fördelningen av tillsvidareanställd personal, tidsbegränsade anställningar, deltidare och inhyrda.

Allmän visstid ska inte användas. Tidsbegränsade anställningar ska kräva objektiva skäl, till exempel vikariat, ombyggnation, projekt och liknande.

– Det är bra. Men hos oss finns risken att arbetsgivaren börjar använda bemanningsföretag i stället, säger Carolina Miliander.

Handels och Svensk Handel bildar en central tillämpningsgrupp som ska hjälpa arbetsgivarna och facket på arbetsplatserna att tillämpa avtalet.

Fakta

Minimilöner i partihandelsavtalet
och det nya lager- och e-handelsavtalet

Minimilönerna gäller 1 april 2017 till 31 mars 2018:

16 år                                   86,69 kr/tim
17 år                                   92,69 kr/tim
18 år                                  135,16 kr/tim
19 år                                  135,51 kr/tim
20 år                                  136,41 kr/tim
20 år + 6 mån anst           137,31 kr/tim

Avtalet anger endast timlöner. Om man vill räkna om till månadslön ska man multiplicera timlönen med 174.