Handels och arbetsgivarorganisationen Teknikgrossisterna har kommit överens om ett kollektivavtal som ligger i linje med de andra stora avtalen i branschen.

Det innebär en lönehöjning på 1 575 kronor på tre år. Dessutom ger det mer i avtalspension.

Nytt i avtalet är också att chef och anställd tillsammans kan bestämma att övertid ersätts med kompledighet. Chefen ska också meddela de anställda om den ordinarie arbetstidsförläggningen en månad i förväg. Men om det händer något med kort varsel gäller två veckor.

FAKTA Avtal för anställda på TGA lager

Ökade löner

År 1 
515 kr/mån och heltidsanställd där alla garanteras 252 kr/mån generellt och 263 kr/mån att fördela lokalt.

År 2 
525 kr/mån och heltidsanställd där alla garanteras 257 kr/mån generellt och 268 kr/mån att fördela lokalt.

År 3 
535 kr/mån och heltidsanställd där alla garanteras 262 kr/mån generellt och 273 kr/mån att fördela lokalt.

Mer till pension
Avsättningen till avtalspensionen ökar med 0,4 procent från och med 1 april 2018.