Hur gammal måste man vara för att jobba i butik?

Den som gått ut grundskolan och fyller 16 år under året får ha ett ”normalt och ofarligt” arbete. Ungdomar under 18 år ska ha en handledare på jobbet. Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning och ge tydliga instruktioner.

Får man jobba i kassa om man är under 18?

Det är inte förbjudet i lag eller föreskrifter. Arbetsgivaren ska dock ta hänsyn till personens mognad när man bedömer riskerna. Handledare ska finnas som stöd. Många butikskedjor, till exempel Axfood och City Gross har åldersgräns 18 år för kassaarbete. Coop tillåter dock att minderåriga står i kassan.

Vad tycker facket?

Handels vill att alla som jobbar i kassa ska ha fyllt 18 år. Bland annat med hänsyn till risken för hot och våld och särskilt för dem som säljer åldersreglerade varor som öl, tobak och läkemedel.

Hur länge får ungdomar jobba?

Arbetstidsreglerna är strängare för personer under 18 år. Ungdomar mellan 16 och 18 år får jobba högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar i veckan. De ska normalt ha 12 timmars dygnsvila och vara arbetsfria två dagar varje vecka.

Får ungdomar arbeta ensamma?

Den som är under 18 år får inte arbeta ensam på en arbetsplats där det förekommer kontanter. Man får inte köra truck eller transportera pengar utanför arbetsplatsen.

Den som är minderårig får inte heller arbeta ensam på en arbetsplats där det är  påtaglig risk för fysisk skada eller stark psykisk påfrestning, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Enligt Handels kan det till exempel handla om hotfulla kunder i butik eller fysiska risker på lager.

Får man jobba om man är under 16 år?

Barn mellan 13 och 16 år får bara ha lätta och ofarliga arbeten. De får inte sälja åldersreglerade varor som öl och tobak. De får inte arbeta efter klockan 20 och ska ha 14 timmars nattvila. Barn under 13 år får i princip inte arbeta alls.

Hur mycket ska man tjäna?

För privata butiker med kollektivavtal gäller följande minimilöner till och med 31 mars 2023. När du fyller 18 ökar minimilönen med 50 procent. (Timlönerna gäller till och med 31 mars 2025.)

16 år  98,32 kr/tim.
17 år:  100,79 kr/tim.
18 år: 150,14 kr/tim.
19 år: 152,07 kr/tim.

Dessutom tillkommer ob-tillägg och 12 procent semesterersättning. Om arbetsgivaren har kollektivavtal (detaljhandelsavtalet) är det 13 procent semesterersättning.

Källor: Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöupplysningen, Handels.